21 Maart is D-Day in Nederland

verzet-vandaag

De klok begint te tikken, en all grote corrupte politieke partijen worden nerveus.
Van samenwerking is geen enkele sprake.
Ze leggen elkaar het vuur aan de schenen.

Het gaat helemaal niet meer over politiek.
Het grootste doel (van de #Elite) is om chaos en verwarring te zaaien.

Ook op sociaal media, zoals facebook is het een chaos van tegenstrijdigheden.
De 1 plaatst alleen maar plaatjes, in de hoop een groot aantal like kliks te krijgen.
De ander plaatst weer alleen foto’s chemo trials.
Allen met 1 doel persoonlijke attentie !

Wat ik mis is, dat er nergens mee wordt gediscusieerd.

Wat ik zie op dit moment is er een regen van #Splinterpartijen.
Allemaal #Splinterpartijen zonder meerwaarde.
En mogelijk allemaal opgezet of aangezet door de #Elite om verwarring te zaaien.

Als we met z’n allen een vuist willen maken zullen we eendrachtig met elkaar moeten samen werken.
Ja de #PVV heeft ook zijn fouten en tekortkomingen, maar blijft tot voorlopig de enige oplossing. Eerst maar eens kijken wat deze Wilders er van maakt en nakomt.
Hierna is het vroeg genoeg om een revolutie op te zetten. (wordt vervolgd)

En dan nog een punt is: Er moet nodig een #Kiesdrempel komen (van 7) en niet zo anderen voorstellen van 2 of 3 zetels.
Die kleine #Splinterpartijen zitten er alleen maar om verwarring te zaaien en hebben geen enkele meerwaarde. En strijken ook allemaal weer een verhoogd fractie-voorzitter salaris op.
Ook uittreders moeten niet meer opnieuw in de kamer terecht kunnen, maar moeten direct vervangen dienen te worden.

Ga niet staan slapen en kom te aktie.

Advertisements

Kan de PVV de oplosssing bieden

pvv

  • We kunnen natuurlijk wel zeggen dat we PVV gaan stemmen, maar gaat dat ook wat uithalen? Hoogste tijd dat we daar eens realistisch naar proberen te kijken. Om er maar eens paar voorbeelden uit pikken; grenzen dicht, uitzetten van illegalen, paspoort innemen van criminele dubbel paspoorthouders. De PVV stormt als we de peilingen serieus mogen nemen op een klinkende overwinning af. Stel nou dat hij zelfs nog hoger scoort dan tot nu toe wordt voorspeld en hij haalt laten we zeggen veertig zetels, aanzienlijk natuurlijk op een totaal van 150. Goed dan mag hij als eerste coalitieonderhandelingen opstarten. Hij zal dan op zijn minst 2 partijen moeten zien te vinden waardoor het aantal zetels op een totaal van minimaal 76 uitkomt. Met andere woorden hij moet er nog 36 bij zien te krijgen. Dat zal zeker geen makkelijk traject worden, partijen die met hem in zee zouden durven die willen…

    In wezen kan elke partij die het helemaal gehad heeft met de huidige en voorgaande; zogenaamd Politiek correcte Linkse Afbraak Regeringen, dé oplossing zijn voor de huidige ellende welke het Nederlandse Volk al vele lange jaren teistert. Het bange, ja laffe en “DOMME” Nederlandse Volk heeft keer op keer, uit angst te worden bejegend als “extremist”, tegen beter weten in, toch gestemt op de Linkse Afbraak Partijen. Geert Wilders heeft wat teleurstellingen mogen wegslikken wat dat betreft. Tja, het is hart te mogen vaststellen hoe dom de angsthazen in herhaling wensten te zijn. Sociale minima wordt op echt wel onbeschofte wijze uitgeknepen en in mijn beleving, op schandalig Farizeïsche wijze, ook de dood in gejaagd.. Wat absoluut onder het deksel moet blijven is het op schandalige wijze, GESCHONDEN VERTROUWEN wat het Nederlandse Volk zowel het CDA als ook de PvdA en VVD in veler herhaling had “geschonken”. Het “STIEKUM STELEN” uit de Pensioenenpotten door Ruud Lubbers (CDA) en Joop den Uijl (PvdA) alsmede het onbeschofte negeren van een heldere volksraadpleging welke onweerlegbaar een dikke NEE betekende betreffende; de toetreding tot de corrupte, dictatoriale EU als ook de verachterlijkte EU Grondwet door de Asociale Anti Christ Jan, Peter, Balkenende(CDA) en destijds Premier Wat dan werkelijk zal moeten worden verstaan uit de afkorting CDA- Christelijke Democratisch Apél, is mij tot vandaag aan de dag een volstrekt raadsel immers, de zorgwekkend onbehoorlijke handelwijze van het CDA druist in tegen alles wat het eigenlijk zou moeten zijn. En tot op heden, geen enkele ingreep door de Rijks Recherche / Openbaar Ministerie/ Ministerie van Veiligheid en Justitie.. Met andere woorden: Het behoord in de ogen van het Links afbraak-Liberalisme, dat stelen uit pensioenenpotten als ook Volksverraad / Landverraad als een volstrekt ligiteme handelwijze moet worden gezien… “Hoe verzinnen ze het…” De pensioenen zijn o.a., opgebouwd door hard werkende loonslaven die begonnen met 6 lange dagen per week erg hard werken van net na de Tweede Wereld oorlog. De fantastische toezeggingen c.q., beloften destijds, welke een gouden, goed verzorgde oudedag beleving garandeerden, Farizeïsch verwijzend naar de ZorgPlicht van de Overheid, zijn onder een dikke laag stof verdwenen. Nee, ik ga niet alle Sociale misstanden opsommen die zijn helaas zeer wel bekend. Maar daarnaast gebeuren er veel onrechtmatigheden door een volstrekt overdreven en gecomplotteerd aangestuurde assiel instroom… Komt een persoon, die met zijn gehele gezin uit land van herkomst is verjaagd, in Nederland aankloppen om hier tot rust te komen en INDIEN de levensvoorwaarden hen zeer goed bevalt, ook assiel mogen aanvragen, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar, alleen staande vaak jonge mannen die hier zonder afdoende controle worden binnen gelaten in afwachting van hun “assiel aanvraag”, is mij tien stappen te ver over de schreef. Die hadden dus gewoon via, bijvoorbeeld de Nederlandse Ambassade in hun land van afkomst, die assiel aanvraag moeten regelen alvorens dit land met een Permit, binnen te mogen komen… Het siert thans de PVV bij monde van Geert Wilders die vanaf het begin van zijn PVV de Islam Tsunamie heeft aangekaart en dat ook is blijven doen. Vóór Geert Wilders, was ook Pim Fortuyn in de ogen van het Links Liberale tuig van de Richel een kwade genius die opgeruimd moest worden en ervaar ik het als zorgwekkend hoe snel de conflictpoppetjes van de PvdA en CDA naar veilige mooie baantjes weden weggesluisd. En de Rijks Recherche en het Openbaar Ministerie naar de andere kant wensten te blijven kijken en vragen weg zijn blijven wuiven…. En vóór Pim Fortuyn was er de weinig charismatische persoon dhr. Janmaat van de CD die precies, wat vandaag aan de dag zich in dit en ons omringende landen afspeelt, had voorzien en daarvoor ook waarschuwde doch door het Linkse tuig werd weggehoond, gestigmatiseerd tot op het bot…De Linkse landverraders schuwden zelfs niet voor een ongehoord brutale aanval tijdens een bijeenkomst waarbij zijn echtgenote een been heeft verloren. Ik moet er niet aan denken wat voor prive leven hij, Geert Wilders, al gedurende ruim tien jaar mag beleven. Permanente bewaking is niet iets wat je lang moet blijven houden. Indien dat wel het geval blijkt te zijn is er toch echt wel iets heel erg goed fout gegaan in dit land. En fout is het inderdaad gegaan en het blijft voorloig ook fout gaan. Het zou een ongenadig afrekening zijn met die gehele Linkse Afbraak Kliek als die zouden worden weggestemt uit de Tweede Kamer doch, dat kan enkel maar in; een mooie natte droom. Juist NU zouden de nieuw aan de bel trekkende “splinter Partijtjes” zich sterk moeten maken en allen aansluiting nastreven met de PVV. Elke uitgebrachte stem naar welke splinterpartij dan ook, is een stem uit onvrede met de huidige Haagse Elite doch ook een triest verlies voor de PVV. Stemmers die zich niet geheel kunnen vinden in de uitspraken van Geert Wilders. De sluimerende angst om voor extremist te worden uitgemaakt heeft zijn uitwerkingen hoor. Het wil er kennelijk bij die anti wilders / PVV stemmers maar niet in dat: hun stem, indien die partij dus niet toe kan treden tot de tweede kamer, zal worden gevoeg/verdeeld over de heersende partijen. En die lachen zich op hun beurt helemaal uit hun naad. Is dat wat u wenst??? Sterker, ik ben geneigd te denken dat er diverse “splinterpartijtjes”het levenslicht hebben gekregen door medewerking van het Linkse Afbraak tuig van de Richel… Die hebben daar immers ongelooflijk veel baat bij dat die veel stemmen weghalen bij Geert Wilders…. Stem dan ook bewust. Ga voor die “nodige veranderingen” en laat u niet bang maken door wie dan ook. Zolang de Angst regeert zal het Linkse, alles moet maar kunnen en alles moet maar mogen afbraak-Liberalisme, hoogtijdagen blijven kennen. Het bange Volk blijven teisteren en het Nederlandse Volk verder door laten gaan met; creperen…. Het is geheel en al aan u……

    Ingezonden door Peter Budde

Nederland is stront- en strontziek van de islam

koptenlibie

Nieuw onderzoek bewijst het. Maar de censuur verdrukt de stem van het volk.

In opdracht van de PVV liet Maurice de Hond een onderzoek doen over hoe Nederland nu over de islam denkt. De uitslag is vernietigend voor de Publieke Omroep, voor de kranten, voor de politieke kliek, die al sinds jaar en dag over diezelfde islam zwijgt en anderen zoveel mogelijk verbiedt erover te spreken.

Het hele onderzoek is zeer de moeite waard om te bekijken. Zie hier de hele PDF.

Kort samengevat: De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vindt niet dat de islam een verrijking is voor Nederland. Een flinke meerderheid vindt dat er een stop moet komen op de immigratie uit moslimlanden. Een zeer grote meerderheid vindt dat er in Nederland een stop moet komen op de bouw van moskeeën. Een overgrote meerderheid ziet een relatie tussen de islam en de recente aanslagen in Londen, Parijs en Boston. Het overgrote deel vindt dat er een grondwettelijk verbod op de sharia moet komen. Het overgrote deel vindt dat Nederland er niet beter op is geworden door de komst van de moslims. Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat er inmiddels genoeg islam is in Nederland.

De punten van Wilders worden dus door de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk gedeeld.

En toch heeft de Publieke Omroep nog nooit een kritisch programma gewijd aan de islam in Nederland. Wordt Trouw door de heersende bestuurders en de rest van de media voor gek verklaard als ze het wagen om te stellen dat de sharia heerst in een deel van de Haagse Schilderswijk. Is er nog nooit een debat geweest over hoe de Nederlandse rechtstaat zich moet gaat verhouden tot de inbrekende eisen die de islam daarop stelt. Wordt de enkele Nederlandse columniste die in een Nederlandse krant consequent kritisch over de islam schrijft, weggepest. Ik heb het over Nausicaa Marbe in de Volkskrant. Is er überhaupt nog nooit een zakelijk kritisch debat geweest over de gevolgen van de immigratie en de open grenzen. Is het item ‘genoeg moskeeën in Nederland’ nog nooit aan de orde geweest. Worden referenda steevast tegen gewerkt. Is alle wetgeving aangaande de islam in Nederland ijllings naar Brussel verplaatst.

En wordt zelfs de uitslag van dit baanbrekende onderzoek, met uitzondering van de Telegraaf, in geen enkel medium gepresenteerd!!

Wat als het Nederlandse volk zich daadwerkelijk zou uitspreken voor een moskeestop? Dan zou dit van Brussel niet ingevoerd mogen worden. Alleen de laatste vrije Westerse landen, zoals Zwitserland, mogen nog zulke beslissingen nemen.

Is er in Nederland überhaupt wel eens een programma gemaakt door de Publieke Omroep over het democratische gehalte van dit land? Of een reconstructie over hoe, tegen de zin van datzelfde volk in (al vanaf de jaren vijftig waren Nederlanders altijd tegen immigratie) die immigratie van meer dan een miljoen moslims erdoorheen gedrukt is?

Een deel van de Turken is in opstand gekomen tegen de islamisering, de dictatuur, de censuur. Hier in Nederland wordt de achterliggende reden van deze Turkse opstand niet eens toegelicht op het Journaal. Had men kennelijk geen flauw idee dat dit ongenoegen bestond. De Nederlandse correspondent in Turkije verkondigt al sinds jaar en dag het evangelie van Erdogan. En dat terwijl ook heel veel Turken in Nederland het daar toch onmogelijk mee eens kunnen zijn. Dan voel je je dubbel gepakt.

De verstikkende censuur in dit land is onverdraaglijk. Maar het is helaas de onderdanige aard van ditzelfde volk die maakt dat de dictatuur van enkelen met zoveel succes kan worden doorgedrukt. En dat diezelfde Nederlanders zich door allerlei politieke truucjes laten verleiden om te stemmen op de partijen die niet gaan doen wat zij willen.  Of die lamgeslagen voor de buis hangen om dag in dag uit te moeten horen dat zij ongelijk hebben.

Dat is de realiteit waarin wij leven.

Griekenland: Gekke Geert blijkt zo gek nog niet.

De ban is gebroken. Nog maar een week geleden wist de meerderheid in Den Haag heel zeker dat Griekenland moest worden gered om Europa op de been te houden. Eindelijk wil de Tweede Kamer weten of Europa en ook Nederland niet beter af is met een failliet Griekenland

Wat te doen met probleemland Griekenland? Op de been houden, zo luidde meer dan anderhalf jaar lang de heersende opvatting binnen de Nederlandse politiek.

Daarmee volgden het kabinet-Rutte en een Kamermeerderheid de lijn van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ieder land, ook het relatief kleine, corrupte en hardleerse Griekenland werd naar analogie van de omvallende banken van drie jaar geleden impliciet tot ‘systeemland’ verklaard.

Armoede
Ieder probleemland, ook Griekenland, moest voor rekening en risico van de andere eurolanden op de been worden gehouden, vonden Sarkozy en Merkel en premier Mark Rutte (VVD) – en minister Jan Kees de Jager (CDA) zeiden het hen na.

Want anders zou er armoede neerdalen over Europa, de Nederlandse pensioenen kwamen in gevaar, de Europese Unie zou uiteenvallen en er hoefde maar iets te gebeuren of het zou weer oorlog zijn.

Maar zie nu! Gisteren nam een voltallige Tweede Kamer een motie aan waarin van het kabinet wordt geëist alle scenario’s – inclusief een Griekse failliet – te openbaren. De motie werd ingediend door Geert Wilders, die door de regeringspartijen plus PvdA, D66 en GroenLinks tot dusverre werd afgeschilderd als een gevaarlijke, anti-Europese exoot, omdat hij geen cent naar Griekenland wilde laten gaan en het land liever buiten de eurozone zag. Wilders krijgt van zijn tegenstanders nog net geen gelijk, maar een gevaarlijke gek blijkt hij bepaald niet meer te zijn.

Te gek voor woorden
Het was natuurlijk ook te gek voor woorden, dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse politiek (met uitzondering van PVV, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren) er blind van uitging dat het laten vallen van Griekenland tot rampen zou leiden, maar niet wilde weten welke rampen steun aan de Grieken kan genereren.

Die houding werd bovendien overgoten met een soort idealistisch, ‘pro-Europees’ sausje. Terwijl even goed, zo niet beter, juist degenen die de basisregels voor de eurozone overboord willen gooien – en verdragen schenden om het onverantwoordelijke Griekenland te steunen -, voor ‘anti-Europees’ door kunnen gaan.

De rampen die Nederland en de rest van de eurozone treffen wanneer landen die zich niet aan de euroregels houden, toch op de been worden gehouden, zijn op de lange duur aantoonbaar groter dan wanneer de zondaars worden gedwongen zelf hun zaakjes te regelen.

Kostbaar
Een openlijk Grieks faillissement is zonder twijfel kostbaar, vooral voor de Franse en Duitse banken die hun Griekse leningen goeddeels moeten afschrijven. Maar veel kostbaarder is het besmettingsgevaar, dat uitgaat van het belonen van onverantwoordelijkheid.

Waarom zou een land als Italië zijn zaakjes op orde brengen als Griekenland op de been wordt gehouden? Een Europese transferstaat waarbij permanent geld van verantwoordelijke naar onverantwoordelijke landen gaat – dat is pas een recept voor economische en politieke chaos en ontreddering.

Chanteren
Als ieder land of landje dat deel uitmaakt van de eurozone een ‘systeemland’ blijkt, kan zo’n land de rest permanent bedriegen, chanteren en uitpersen.

Benieuwd of die zekerheid ook onderdeel uitmaakt van de scenario’s die het kabinet, daartoe gedwongen door de Tweede Kamer, morgen naar buiten brengt. Zo niet, dan zijn de scenario’s van minister De Jager het papier waarop ze gedrukt worden niet waard.

Syp Wynia (1953) schrijft columns, analyses en commentaren over politiek en economie.

Marine Le Pen: “De EU zal instorten zoals de Sovjet- Unie”

Marine Le Pen: “De EU zal instorten zoals de Sovjet- Unie”.

Marine Le Pen

Marine Le Pen bekritiseerde de EU als een “globale afwijking”

Marine Le Pen is van plan om een radicale, anti-EU fractie in het Europees Parlement op te richten met hulp van Geert Wilders, het Nederlandse parlementslid.

De leider van Frankrijks uiterst rechtse partij heeft verklaard dat de Europese Unie zal “instorten zoals de Sovjet-Unie” toen ze zwoer om de tot nu toe meest radicale fractie in het Europees parlement op te richten.

Marine Le Pen gesterkt door een weekend  deelverkiezingen in het zuiden van Frankrijk, bekritiseerde de EU als een “globale afwijking” en eiste een terugkeer naar een blok van “samenwerking van soevereine staten”. Ze zei dat de bevolking van Europa “geen controle” heeft over haar economie of munt, noch over de beweging van mensen in en op haar grondgebied. “Ik denk dat de EU nu zoiets is als de Sovjet-Unie: niet voor verbetering vatbaar”, zei ze. “De EU zal instorten zoals de Sovjet-Unie instortte”.

Mevrouw Le Pen, 45, zal volgende maand Nederland bezoeken om gezamenlijk met Geert Wilders de te volgen route uit te stippelen, wiens anti-islamitische Partij voor de Vrijheid (PVV) overigens momenteel in de nationale peilingen bovenaan staat voor de Europese verkiezingen in mei. Samen willen ze een pan-Europese, uiterst rechtse parlementaire groep gaan oprichten, die gebaseerd zal zijn op een anti-immigratie en anti-integratie standpunt. Eenmaal in functie zal het zijn voornamelijk doel zijn om zo ondermijnend mogelijk bezig te zijn.

Zelfs vurige Europese federalisten geven nu toe dat zo´n 30% van het nieuwe parlement uit Euro- sceptici zal bestaan en zich zal richten op de economische misère en de enorme werkloosheidscijfers in heel Europa. “Als Eurosceptische partijen in 2014 succes hebben zal er sprake zijn van het meest extreme Europees Parlement ooit”, zei Sarah Ludford, een liberaal democraat in het parlement. “Ik ben niet alleen verontrust door hun racistische en discriminerende attitudes, maar ook door hun protectionisme en hun vijandigheid tegenover de Europese binnenmarkt waar drie miljoen banen aan verbonden zijn.”

Guy Verhofstadt, een voormalige Belgische minister-president, drong er bij mainstream partijen  door geheel Europa op standvastig te blijven tegen de krachten van het extremisme die de Tweede Wereldoorlog voedden. “Als we toestaan dat deze krachten op ons continent weer een voet aan de grond krijgen, hebben we een eeuw verspild bij het aanhalen van nauwere banden en die vervloekte geschiedenis zal zich herhalen”, zei hij.

President François Hollande van Frankrijk waarschuwde deze week dat het vooruitzicht van een beslissende anti-Europa groep kan leiden tot “achteruitgang en verlamming” in Europa, en hij voegde er aan toe dat dit het vermogen van het continent om zich te herstellen van de nawerkingen van de crisis in de eurozone kan aantasten.

Mevrouw Le Pen heeft al contact gelegd met Oostenrijks uiterst rechtse partij FPÖ, die 21% van de stemmen behaalde in de Oostenrijkse algemene verkiezingen de afgelopen maand.

Meneer Wilders, wiens partij tot vorig jaar de regerende coalitie in Nederland gedoogde, heeft banden met Vlaams Belang in België, de ZwedenDemokraten en Lega Nord in Italië. “We zullen alles doen wat we kunnen om de komende Europese verkiezingen te veranderen in een politieke aardverschuiving tegen Brussel”, zei meneer Wilders.

Het nieuwe anti-EU blok zou rechts staan van de bestaande groep eurosceptici in Brussel, Europa voor Vrijheid en Democratie, die gedomineerd wordt door de UK Independence Party. Nigel Farage, de leider van UKIP, heeft elke alliantie met FN of de PVV uitgesloten, daarbij zeggend dat de standpunten op de gebieden van ras en religie te extreem zijn.

Men voorspelt dat de partij van mevrouw Le Pen 20 of meer zetels in mei kan winnen. Een officiële groep heeft 25 leden uit van tenminste zeven landen van de 28 lidstaten van de Unie. De vorming van zo’n officiële fractie brengt belangrijke voordelen met zich mee, zoals gegarandeerde spreektijd in debatten en aanzienlijke subsidies.

Ludovic de Danne, de adviseur van Marine Le Pen voor Buitenlandse Zaken, zei: “Zij dwaalt niet alleen in de woestijn. Als ik een federalist was, zou ik heel, heel bang zijn”.

In het verleden weigerde Geert Wilders met het Front National in verband te worden gebracht, omdat hij het oneens was met de antisemitische opmerkingen van de vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen.

Sinds zij in januari 2011 haar vader verving, heeft mevrouw Le Pen geprobeerd het “imago” van de partij te verbeteren en is naar links opgeschoven voor wat betreft sociale zaken en economisch protectionisme. Eerdere pogingen tot samenwerking tussen rechtse partijen zijn mislukt door nationale rivaliteit en politieke onenigheid.

In 2007 vormden 23 uiterst rechtse en nationalistische leden van het parlement een groep die zich “Identiteit, Traditie en Soevereiniteit” noemde. Binnen enkele maanden was de groep uiteengevallen, nadat Allessandra Mussolini, een Italiaans lid van het Europees Parlement, de Roemenen beledigde.