Schaamteloze Justitie Blunder

Anna FABER

Gisteren mocht ik via de TV vernemen dat men Anna Faber mocht hebben gevonden. Ja, ik ben er behoorlijk kapot van dat dit heeft kunnen gebeuren en hoop oprecht dat de ouders deze gigantisch pijnlijke periode zal weten te overbruggen en e.e.a., weten te plaatsen…

Een zoveelste maximaal zorgwekkend onbetamelijke blunder van de schaamteloze Rechterlijke macht als zeer zeker ook van het Openbaar Ministerie.
De advocatuur is, hoe zuur de druiven ook zijn, in deze niets kwalijk te nemen immers, deze zijn gehouden aan de AdvocatenWet waarin helder en niet voor velerlei uitleg vatbaar opgetekend: “De advocaat”, dient geen enkel ander “belang” dan enkel en uitsluitend het belang van “diens cliënt”.. Het zogenoemd Moreel appèl Maar welk “Moreel Appèl” heeft dan het Openbaar Ministerie … Deze dient het “Algemeen Belang van de Samenleving”. Indien door een “stoffige” Rechter een wereldvreemde uitspraak wordt gebezigd, welke geen enkel Recht doet aan het Slachtoffer en Nabestaanden, is het OM gehouden om “Hoger Beroep” aan te tekenen tegen een “dergelijke uitspraak” welke in de verste verten geen Recht doet aan het/de slachtoffer(s) of diens nabestaanden alsmede “de Samenleving”.
Men kan thans Linksom of Rechtsom. Het OM heeft smadelijk gefaald in haar bijzonder ambt. Niet meer en niet minder dan dat. En hoe mag de samenleving dan aankijken tegen dit al erg lang falend OM.. waarvan bekend mag zijn geworden: Cocaïne snuiven, Pedofilie, feitelijk Strafbaar handelen inzake de Bonnetjes deal waarin een Hoofdofficier, welke later ook nog eens mocht opklimmen tot staatssecretaris van veiligheid en Justitie , zich schaamteloos mocht verrijken á 700.000 pegeltjes belastingvrij wel te verstaan want, van deze deal van 4.7 miljoen mocht de Belastingdienst absoluut niets weten… Daardoor is het OM vervallen tot een soort van “Witwasserij” van crimineel geld… En daarin moet dan de Samenleving een “blind vertrouwen” kunnen hebben… Hoe verzinnen ze het…
Kwalijker wordt het als dan, an masse, Onze Volksvertegenwoordigers schaamteloos krakélen: als:Wij,”..”ik”, “onze fractie” zijn in shock gewoon !!!!! Kan het nóg hypocrieter.. nóg leugenachtiger… Zij staan immers allen aan de basis van vele opgetekende verachterlijkte Wetbepalingen welke absoluut geen enkel Recht doen toekomen aan slachtoffers en nabestaanden en weten dat donders goed.. Men heeft het drukker met het nachecken van hun véél te hoog ingeschaalde loonspecificatie…

SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE

Ingezonden bericht – Peter Budde – Bandung Indonesia

Advertisements

Restschulden en aansprakelijkheid van Nederlandse hypotheekverstrekkers.

Restschuld

Ingezonden brief door Sven Ake Hulleman

’s-Gravenhage, 1 april 2017,
Betreft: restschulden en aansprakelijkheid van Nederlandse hypotheekverstrekkers.
Geachte Nederlandse Vereniging van Banken, en haar leden, in het bijzonder de vier grootbanken ABN-Amro, Rabobank, ING en SNS Bank,
Alsmede open brief aan Tweede Kamerleden, en pers.
Hypotheekverstrekkers in Nederland staan aan de basis van de zeepbel in de huizenmarkt. Dit heeft geleid tot veel mensen met restschulden of potentiele restschulden.
Deze stelling wordt door ons sinds oktober 2012 aangedragen. Tot op heden is dit niet erkend. Noch politiek noch gerechtelijk (die wijzen steeds naar elkaar), maar vooral: met grote weerstand van de hypotheekverstrekkers. Deze brief geeft u wellicht een ander en dieper inzicht.
In Nederland komen nog steeds heel veel mensen met hun huizen in de problemen, en onze economie heeft nog steeds last van de gevolgen van de huizenmarkt-zeepbel en de vier (feitelijke) faillissementen van banken in Nederland (DSB failliet, ING, ABN en SNS opgekocht of staatssteun). Wie spreekt over de huizenmarkt vergeet dikwijls dat de huizenmarkt volledig wordt gemaakt en gebroken door de financieringsmarkt. Geen leningen? Dan (bijna) geen huizenkopers! Die perverse afhankelijkheid is sinds 1971 tot gruwelijke proporties gegroeid.
afm-wil-huiseigenaren-meer-gaan-aflossen
Een opleving van de huizenmarkt en de economie is nonsens, simpelweg omdat de oude problemen sinds 2009 nog niet zijn opgeruimd. Zowel op economisch als moreel niveau hebben we werkelijk niets geleerd. De perverse financiële sector die wettelijke regels omzeilt en politiek probeert te corrumperen, blijft momenteel het recht ontlopen. (Met als goede voorbeelden minister Blok voor wonen, na een carrière bij ABN-Amro, hij bouwde de zeepbel en zorgde daarna dat zijn vrienden buiten schot bleven. Gerrit Zalm bij DSB en ABN-amro, Jan-Peter Balkenende bij ING en vele anderen).
Hoeveel schandalen met vervalste handtekeningen, woekercontracten en rentederivaten er ook boven water komen, onze samenleving laat zich structureel ontwrichten door degenen die proberen een failliet systeem overeind te houden. Het treurige is dat veel bankmedewerkers niet begrijpen dat ze bezig zijn hun eigen samenleving te vernielen.
– Een grote groep burgers komt onnodig in overige financiële problemen. En daarna in de voor de overheid dure schuldsanering.
– Een groep hiervan verdwijnt uit het zicht doordat de wet BRP deze mensen ook uitschrijft uit Nederland.
– Een groep hiervan verplaatst het probleem naar de toekomst door (gedwongen) restschulden te herfinancieren.
– Een andere groep wordt gevangen gezet en gehouden in onverkoopbare huizen.
Over het algemeen hanteren banken de angst van mensen om hun huis te verliezen als drukmiddel. Iedereen die met de bank te maken krijgt ervaart die druk en die angst. Een belangrijke reden voor het bellen met de zelfmoordhulplijn is: financiële problemen.
De opmerking van schrijvers als Joris Luyendijk dat het systeem aangepakt moet worden is ook niet volledig. Het systeem bestaat en overleeft bij de gratie van zijn uitvoerders. Dus zowel het systeem wijzigen als de verantwoordelijke individuen aanpakken is de enige remedie om het angst-regime van de financiële sector te vervangen door een humanere variant. Een oplossing die voor alle betrokkenen beter is. Mits zij medemenselijkheid als hoogste waarde erkennen, en niet hun failliete systeem, wat op alle fronten ‘waardeloos’ is.
De gangbare gedachte is: als je schulden maakt dan moet je die betalen. Echter daarmee kijkt men micro, terwijl voor iedere micro-dossier in de Nederlandse woningmarkt geldt: de schade is macro veroorzaakt (zie onderstaande drie citaten). Tot op heden zien overheden en rechtbanken nog steeds niet in dat er direct verband tussen de twee bestaat.
Als je echter aan bankmedewerkers diepere vragen stelt, dan zegt men: daar geven we geen antwoord op, of: dat is niet relevant.
Ook bankmedewerkers schuwen een waarheid die zij zelf kennen. Maar die erkennen is niet mogelijk want dan staat hun eigen baan op de tocht. Bij ons aangesloten zijn ook oud-bankiers en securitisatie-bouwers die kunnen aangeven en uitleggen hoe het systeem op macro-niveau op micro-niveau schade veroorzaakt. Wij zijn altijd beschikbaar voor een gesprek waarin we graag antwoorden willen op vragen, maar vooralsnog hullen banken en politici zich in rhetorisch stilzwijgen. Althans, er zijn ook bankiers die ronduit aangeven dat zij de schade hebben veroorzaakt. Heemskerk van de Rabobank en Dekkers van Van Lanschot en zo nog enkele. Tot op heden slaan rechtbanken geen acht op deze stukken.
Waar het op neerkomt:
tussen 1996 en 2008 steeg de hypotheekschuld van 128 miljard euro naar 680 miljard euro. Een vervijfvoudiging. Hadden banken ineens zoveel meer geld om uit te lenen? Nee, ze hadden een nieuwe truc: off book transactions. De verstrekte lening werd opgeknipt, verzekerd, verpakt en doorverkocht. De bank liep geen enkele risico meer en had dezelfde dag z’n geld terug.
De klant en zijn handtekening waren ineens het hoofdproduct geworden voor de bank. Een klant was door te verkopen. Dus: zoveel mogelijk leningen verstrekken, zoveel mogelijk producten bouwen. En dus: de vraagzijde stimuleren, met als gevolg, stijgende prijzen en de komst van het piramidespel. De basis van de bullmarkting van Wall-street. Nu ook verkrijgbaar in Nederland !
We doen een bescheiden greep uit de vele bewijzen die er zijn voor de verantwoordelijkheid en derhalve aansprakelijkheid van de hypotheekverstrekkers.
1. De Tijdelijke Kamercommissie der Tweede Kamer is volstrekt duidelijk over de positie van de consument in het piramidespel van de banken:
– voor de woonconsument vormden de financieringsproducten een black box, (dus geen eenvoudig en transparant product!).
– over de hypotheekverstrekkers wordt geconcludeerd dat hypotheekverstrekkers en de partijen in het bouw- en grondproces de steeds stijgende winst onderling hebben verdeeld. De woonconsument had geen invloed op en inzicht in dit proces.
2. De Nederlandsche Bank is ook volstrekt duidelijk:
– financiële innovaties hebben een belangrijke katalyserende rol gehad in de zucht naar hoger rendement in het financiële systeem.
– De innovaties zijn ingezet om regelgeving te omzeilen en risico’s te verhullen, alles om meer winst te maken.
– dit verdienmodel heeft geleid tot excessen, zoals het ontwijken van kapitaaleisen en het opschroeven van de winst.
– partijen in een CDS-contract komen een soort van verzekeringsrisico overeen, waarbij de verzekerde een periodieke premie aan de verzekeraar betaalt. Die premie wordt doorbelast aan de hypotheekgevers (de klanten).
3. De Europese Commissie: Brussels, 10.4.2013
The Netherlands is experiencing macroeconomic imbalances, which deserve monitoring and policy action. In particular, macroeconomic developments regarding private sector debt and deleveraging pressures, also coupled with remaining inefficiencies in the housing market deserve attention. Although the large current account surplus does not raise risks similar to large deficits, the Commission will also continue monitoring the developments of the current account in the Netherlands.
More specifically, rigidities and distortive incentives have built up over decades to shape house financing and sectorial savings patterns. Balance sheets of financial institutions became heavily geared towards housing finance, as households leveraged up against housing wealth reducing the pool of domestic savings not earmarked for pension savings. In parallel, since the mid-1990s non-financial corporations moved into a structural savings surplus. This has resulted in a substantial and persistent current account surplus going hand-in-hand with a high level of both gross household debt and household assets. At the current juncture, feedbacks from the housing market to the real economy, notably through negative wealth and confidence effects, are weighing on economic activity.
Nogmaals:
Wij roepen de leden van de NVB, hypotheekverstrekkers in Nederland, op om hun verantwoordelijkheid te nemen, en hun aansprakelijkheid te erkennen. Dit is zowel economisch als moreel voor hen raadzaam.
De menselijke en structurele oplossing zou zijn: kwijtschelding van restschulden na een verkoop van woningen met beter overleg tussen hypotheekverstrekker en klant of, van de kant van de politiek, het angelsaksische bankmodel laten aansluiten met een angelsaksisch insolventiemodel, namelijk een schuldsanering van drie maanden.
Deze brief is als algemene aansprakelijkheidsstelling te lezen voor het macro-economische gedrag van Nederlandse hypotheekverstrekkers en de overheid. In casu met betrekking tot het verstrekken van geldleningen aan uw honderdduizenden cliënten. Van diverse door u benadeelden zult u deze email ook ontvangen.
Mocht u voor hen van wie u deze email ontvangt, een deugdelijke oplossing willen zoeken (buiten uw beleidslijn: betalen, of op water een brood middels een inkomsten-lastenformulier) neemt u dan contact met hen op, of zoekt u contact via hun advocaat naar wie zij u zullen doorverwijzen:
mr. F.E. Boonstra,
per email op fe.boonstra@advoconsult.nl
Hoogachtend,
Mr. S.P.X. Hulleman

De Staat is je Dienaar

de-staat-is-je-dienaar

We zijn in roerige tijden aangeland. Nog nooit is Nederland, Europa en de westerse wereld zo verdeeld geweest. Op het internet is er een informatie strijd gaande die tot een enorme hoeveelheid groepjes op Facebook, blogs en nieuws websites heeft geleid. Fake News wordt aangevallen nadat in de Verenigde Staten deze term werd gebruikt tegen sites als die van Alex Jones en Breitbart. Het heeft als een natte dweil terug geslagen in het gezicht van de Mainstream Media. De nieuwe president Trump heeft de gevestigde media te kijk gezet door CNN en nog enkele media als fake news organisaties weg te zetten. De oorlog om de feiten is in volle gang. Het lijkt alsof er steeds meer nieuwssites ontstaan die juist nog meer fake news verspreiden om de verwarring nog groter te maken.

LEES VERDER:

Netherlands, with the CDA-NSB partij

Vandaag was er een CDA-congres. Hier de twitterfeed. De tweet die er uitspringt is deze: Ik heb het maar ge-screenshot, niet dat ik Pieter Omtzigt er ooit op betrapt heb dat hij tweets verwijderd, maar het is makkelijker voor het archief. Pieter behoeft geen uitleg lijkt me, goeie kerel, waar maar één ding mis mee […]

via Het CDA kiest voor de islam in aanloop naar de verkiezingen — Fenixx.org

Het Nederlands Burger Collectief

vrijheid-1

Platform voor electorale democratie.

Na de verkiezingen een kater?

Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen op 15 maart 2017 in Nederland, zullen we ons moeten voornemen dat als we democratie willen, we niet denken die te zullen krijgen ongeacht wie er dan ook gaan regeren.

De politiek is namelijk door elitaire wet en regelgeving niet in staat om vanuit zichzelf het Nederlandse volk echte democratie aan te bieden. Helaas. Dat komt voornamelijk omdat wijzelf ons niet verzetten tegen de opgelegde onderwerping en ons te slaafs gedragen naar onze ‘gekozen’ beleidsmakers toe.
Wat die ook verzinnen, op nummer één (1) staat niet ons belang.

Gelukkig zien we wel een toenemende gewaarwording onder steeds meer mensen. De ogen gaan open. En eenmaal open stormt er een wereld van verwondering op je af. Dat is soms even schrikken. Maar volharding, iets waar Nederlanders nog niet zo heel lang geleden uitmuntend in leken, wordt beloont.

Constatering sinds begin vorige eeuw (jazeker, ik bedoel hier ongeveer sinds 1900) mag toch wel zijn dat de politiek zich bij tijd en wijlen zeer vreemd heeft opgesteld naar Volk en Vaderland om elitaire NWO (Nieuwe Wereld Orde – New World Order) belangen te dienen. Tot aan wereldoorlogen aan toe werden ingezet om de macht van de elite te verstevigen en de honger naar macht, geld, status en aanzien te bevredigen.
Maar de elite haar dorst is onverzadigbaar. Dat men over lijken gaat is inmiddels ook duidelijk. En dat het hier onze lijken betreft is bijna vanzelfsprekend. Een elitair lijk komt slechts voor door een natuurlijk dood of omdat iemand niet meer in het ‘kringetje’ mee draait. Dat een elitair persoon dan opgeruimd wordt met medenemen van u in hetzelfde vliegtuig is voor de NWO aanhang slechts een klein offer. Voor u duizenden anderen namelijk.

Ongeacht dus wat de verkiezingen ons gaan brengen zullen we ons moeten beseffen dat wij als klein landje helemaal NIETS hebben aan de in gang gezette globalisering. De kleinere landen zullen de eerste zijn die door (iets) grotere opgevreten worden. Wat onze roots ook laten zien aan zaken om trots op te zijn of om spijt van te hebben, het gaat uiteindelijk allemaal om geld. Economisch, financieel beleid is waar de media bol van staat. Humanitair menselijke beleid…..vanaf pagina 7 of zo in de krant.
Dat we dan nog niet weten dat er iets goed fout zit!?

Wie ook de scepter gaat zwaaien, WIJ zullen ervoor moeten zorgen dat we nu eindelijk, voor het eerst sinds mensenheugenis, democratie krijgen. Niet meer een handjevol mensen die bepalen wat goed voor ons is en onder welke wet en regelgeving dat dient te gebeuren. Nee, de politiek dienstbaar aan Volk en Vaderland.

Daar kan je lang over nadenken, doen we al eeuwen uiteindelijk, maar je kan ook een keer knopen doorhakken. Nu zijn we aan de verliezende hand. Men hoort ons slechts een paar maanden voorafgaand aan verkiezingen, dan vervolgens bijna 4 jaar niet meer.
Dat MOET anders!

Daarom een uitnodiging om de website van hBC eens door te nemen. Leest u vooral ook eens ons Nieuw Beleidsplan. Waarbij opgemerkt dient te worden dat alles bespreekbaar is en bij democratische meerderheid aangepast kan en zal worden!
Ook het voorstel om een OndernemingsRaad vorm in te stellen NA de verkiezingen loont de moeite om na te lezen. Het schept zeker de verplichting aan de politiek zich op andere wijze te gaan manifesteren. En de prioriteiten weer terug te leggen bij eigen Land en Volk.

Na de verkiezingen van 15 maart kan en zal er vermoedelijk veel veranderen. Hoe mooi zou het zijn als we daar per democratische meerderheid een sturende hand in krijgen, hebben en houden! Zodat we als Volk der Nederlanden onze eigen toekomst kunnen gaan vormgeven en niet een opgelegd doemscenario moeten doorlopen waarbij onze vrijheden steeds verder worden vertrapt om ons als slaven der elite te brandmerken.
En waar we dan zelf ook nog voor de kosten mogen opdraaien.

Nederland is van de Nederlanders.
Niet enkel van dat handjevol elite dat zichzelf verheven heeft boven ‘de gewone mens’.
De eeuwen durende onderdrukking moet maar eens ten einde komen.
Welke regeringscoalitie dus ook mocht gaan regeren, men moet zich dienstbaar gaan opstellen naar ONS. En niet langer wij naar HEN!

Wie zich ondergeschikt laat maken aan anderen leeft in een nachtmerrie. Dictatuur genaamd.

vrijheid-2-bedriegers
ZO STEMT U ECHT

vrijheid-3-hbc

Voor een menselijker samenleving waar de mens centraal staat.

Kan de PVV de oplosssing bieden

pvv

  • We kunnen natuurlijk wel zeggen dat we PVV gaan stemmen, maar gaat dat ook wat uithalen? Hoogste tijd dat we daar eens realistisch naar proberen te kijken. Om er maar eens paar voorbeelden uit pikken; grenzen dicht, uitzetten van illegalen, paspoort innemen van criminele dubbel paspoorthouders. De PVV stormt als we de peilingen serieus mogen nemen op een klinkende overwinning af. Stel nou dat hij zelfs nog hoger scoort dan tot nu toe wordt voorspeld en hij haalt laten we zeggen veertig zetels, aanzienlijk natuurlijk op een totaal van 150. Goed dan mag hij als eerste coalitieonderhandelingen opstarten. Hij zal dan op zijn minst 2 partijen moeten zien te vinden waardoor het aantal zetels op een totaal van minimaal 76 uitkomt. Met andere woorden hij moet er nog 36 bij zien te krijgen. Dat zal zeker geen makkelijk traject worden, partijen die met hem in zee zouden durven die willen…

    In wezen kan elke partij die het helemaal gehad heeft met de huidige en voorgaande; zogenaamd Politiek correcte Linkse Afbraak Regeringen, dé oplossing zijn voor de huidige ellende welke het Nederlandse Volk al vele lange jaren teistert. Het bange, ja laffe en “DOMME” Nederlandse Volk heeft keer op keer, uit angst te worden bejegend als “extremist”, tegen beter weten in, toch gestemt op de Linkse Afbraak Partijen. Geert Wilders heeft wat teleurstellingen mogen wegslikken wat dat betreft. Tja, het is hart te mogen vaststellen hoe dom de angsthazen in herhaling wensten te zijn. Sociale minima wordt op echt wel onbeschofte wijze uitgeknepen en in mijn beleving, op schandalig Farizeïsche wijze, ook de dood in gejaagd.. Wat absoluut onder het deksel moet blijven is het op schandalige wijze, GESCHONDEN VERTROUWEN wat het Nederlandse Volk zowel het CDA als ook de PvdA en VVD in veler herhaling had “geschonken”. Het “STIEKUM STELEN” uit de Pensioenenpotten door Ruud Lubbers (CDA) en Joop den Uijl (PvdA) alsmede het onbeschofte negeren van een heldere volksraadpleging welke onweerlegbaar een dikke NEE betekende betreffende; de toetreding tot de corrupte, dictatoriale EU als ook de verachterlijkte EU Grondwet door de Asociale Anti Christ Jan, Peter, Balkenende(CDA) en destijds Premier Wat dan werkelijk zal moeten worden verstaan uit de afkorting CDA- Christelijke Democratisch Apél, is mij tot vandaag aan de dag een volstrekt raadsel immers, de zorgwekkend onbehoorlijke handelwijze van het CDA druist in tegen alles wat het eigenlijk zou moeten zijn. En tot op heden, geen enkele ingreep door de Rijks Recherche / Openbaar Ministerie/ Ministerie van Veiligheid en Justitie.. Met andere woorden: Het behoord in de ogen van het Links afbraak-Liberalisme, dat stelen uit pensioenenpotten als ook Volksverraad / Landverraad als een volstrekt ligiteme handelwijze moet worden gezien… “Hoe verzinnen ze het…” De pensioenen zijn o.a., opgebouwd door hard werkende loonslaven die begonnen met 6 lange dagen per week erg hard werken van net na de Tweede Wereld oorlog. De fantastische toezeggingen c.q., beloften destijds, welke een gouden, goed verzorgde oudedag beleving garandeerden, Farizeïsch verwijzend naar de ZorgPlicht van de Overheid, zijn onder een dikke laag stof verdwenen. Nee, ik ga niet alle Sociale misstanden opsommen die zijn helaas zeer wel bekend. Maar daarnaast gebeuren er veel onrechtmatigheden door een volstrekt overdreven en gecomplotteerd aangestuurde assiel instroom… Komt een persoon, die met zijn gehele gezin uit land van herkomst is verjaagd, in Nederland aankloppen om hier tot rust te komen en INDIEN de levensvoorwaarden hen zeer goed bevalt, ook assiel mogen aanvragen, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar, alleen staande vaak jonge mannen die hier zonder afdoende controle worden binnen gelaten in afwachting van hun “assiel aanvraag”, is mij tien stappen te ver over de schreef. Die hadden dus gewoon via, bijvoorbeeld de Nederlandse Ambassade in hun land van afkomst, die assiel aanvraag moeten regelen alvorens dit land met een Permit, binnen te mogen komen… Het siert thans de PVV bij monde van Geert Wilders die vanaf het begin van zijn PVV de Islam Tsunamie heeft aangekaart en dat ook is blijven doen. Vóór Geert Wilders, was ook Pim Fortuyn in de ogen van het Links Liberale tuig van de Richel een kwade genius die opgeruimd moest worden en ervaar ik het als zorgwekkend hoe snel de conflictpoppetjes van de PvdA en CDA naar veilige mooie baantjes weden weggesluisd. En de Rijks Recherche en het Openbaar Ministerie naar de andere kant wensten te blijven kijken en vragen weg zijn blijven wuiven…. En vóór Pim Fortuyn was er de weinig charismatische persoon dhr. Janmaat van de CD die precies, wat vandaag aan de dag zich in dit en ons omringende landen afspeelt, had voorzien en daarvoor ook waarschuwde doch door het Linkse tuig werd weggehoond, gestigmatiseerd tot op het bot…De Linkse landverraders schuwden zelfs niet voor een ongehoord brutale aanval tijdens een bijeenkomst waarbij zijn echtgenote een been heeft verloren. Ik moet er niet aan denken wat voor prive leven hij, Geert Wilders, al gedurende ruim tien jaar mag beleven. Permanente bewaking is niet iets wat je lang moet blijven houden. Indien dat wel het geval blijkt te zijn is er toch echt wel iets heel erg goed fout gegaan in dit land. En fout is het inderdaad gegaan en het blijft voorloig ook fout gaan. Het zou een ongenadig afrekening zijn met die gehele Linkse Afbraak Kliek als die zouden worden weggestemt uit de Tweede Kamer doch, dat kan enkel maar in; een mooie natte droom. Juist NU zouden de nieuw aan de bel trekkende “splinter Partijtjes” zich sterk moeten maken en allen aansluiting nastreven met de PVV. Elke uitgebrachte stem naar welke splinterpartij dan ook, is een stem uit onvrede met de huidige Haagse Elite doch ook een triest verlies voor de PVV. Stemmers die zich niet geheel kunnen vinden in de uitspraken van Geert Wilders. De sluimerende angst om voor extremist te worden uitgemaakt heeft zijn uitwerkingen hoor. Het wil er kennelijk bij die anti wilders / PVV stemmers maar niet in dat: hun stem, indien die partij dus niet toe kan treden tot de tweede kamer, zal worden gevoeg/verdeeld over de heersende partijen. En die lachen zich op hun beurt helemaal uit hun naad. Is dat wat u wenst??? Sterker, ik ben geneigd te denken dat er diverse “splinterpartijtjes”het levenslicht hebben gekregen door medewerking van het Linkse Afbraak tuig van de Richel… Die hebben daar immers ongelooflijk veel baat bij dat die veel stemmen weghalen bij Geert Wilders…. Stem dan ook bewust. Ga voor die “nodige veranderingen” en laat u niet bang maken door wie dan ook. Zolang de Angst regeert zal het Linkse, alles moet maar kunnen en alles moet maar mogen afbraak-Liberalisme, hoogtijdagen blijven kennen. Het bange Volk blijven teisteren en het Nederlandse Volk verder door laten gaan met; creperen…. Het is geheel en al aan u……

    Ingezonden door Peter Budde