Tussen Fictie en Realiteit

eu-criminelen

Tussen Fictie en Realiteit, de as van het kwaad tegen de mensheid.

Beste Lezers,
We bevinden ons in een zeer spannende tijd, we zien een transformatie voor onze ogen voltrekken.
Het massaal bewust worden van de mensheid ten aanzien van de wereldpolitiek, laat iedere dag weer een stuk realiteit zien die tegen de mensheid gericht is door een selecte groep ongekozen randfiguren die de massa wenst te onderdrukken, uit te moorden door geplande genocide agenda 21, middels opgedrongen vaccinaties, lucht en water vervuiling op grote schaal, voedsel manipulatie, massa migratie.
We herkennen massaal dat onze regeringen een onderdeel en netwerk is van valse psychopaten, die wereldwijd vertakt is, in alle mogelijke lagen van bestuur is geïnfiltreerd.
Dit alles zou een script kunnen zijn voor een BOND film, de eeuwig durende strijd tegen het kwaad, dat naar blijkt in ons midden verkeerd en onder valse voorwendselen aan de macht is gekomen.
Deze creaturen noemen zich alle Neo Liberaal maar zijn in werkelijkheid aanhangers van een religie het kapitalisme ten koste van alles, van iedere menselijke empathie ontdaan.
Fraude, diefstal, witwassen van drugsgelden, drugshandel, het bewust kapot maken van de Economie, het weg vagen van Autochtone bevolking door laag IQ Allochtone groepen met een niet verenigbare levens opvatting door totale indoctrinatie.
Deze misdadigers schuwen geen middel om hun doel te bereiken, armoede, chaos en burgeroorlog te ontketenen om hun de-populatie agenda door te drukken.
Deze NWO aanhangers hebben door list en bedrog het zo gespeeld dat de Autochtone bevolking zijn eigen ondergang financiert.
Abortus, homofilie, vaccinaties worden gepromoot om hun agenda te dienen, Media is tot een instrument tot massa programmering verheven, we worden volgepropt met valse en mens onwaardige informatie.
Nu in Amerika de bevolking massaal voor verandering heeft gekozen, wordt vanuit die kant de NWO ontmanteld, wat zeer tegen de zijn van hun marionetten in Europa is.
VVD, D66 en de Alde groep van Guy Verhofstadt, onder leiding van EC dwaas en Alcohollist Juncker willen nu versneld een Federaal Europa met een gezamenlijk leger, om lokaal de bevolking met dwang te kunnen onderdrukken, het communistische fascisten clubje wil heersen over hun onderdanen die dit circus mogen betalen met arbeid, bloed zweet en tranen.
In Nederland wil de regering de wiet teelt reguleren niet omdat het dan veiliger is zoals vermeld, maar omdat het winstgevend is, D66 die geen mandaat had steunde de Kunduz coalitie om de drugs handel van Nep Koning Willy van Amsberg te verzekeren van zijn winsten uit de drugshandel.

Als ik het abortus beleid nu bekijk, Trump stopt met dit moordbeleid, waarop Ploumen vanuit het Nederlandse Fascisten kabinet de beslissing van Trump te niet wil doen van onze opgehoeste belasting gelden.
Over de hele linie zien we de opzettelijke destructie gebeuren op onze kosten van onze middelen.
Zolang wij netjes Belasting blijven betalen, worden deze middelen tegen ons ingezet, dit heeft niets meer te maken met domheid, maar opzettelijk kwaad van dit huidige voortgezet Hitler kabinet.
We moeten gaan beseffen dat we wel degelijk de macht hebben, hij die betaald bepaald.
Het huidige misdaad politiek systeem van zwaardgestoorde psychopaten die samen een kartel vormen tegen eigen bevolking, en zich verrijken op onze kosten, kunnen we per 15 Maart weg stemmen.
Mocht door Fraude van de huidige machthebbers de verkiezingen en uitslagen gestolen worden, hebben we de mogelijkheid om geen gelden in vorm van belasting te betalen aan deze Bilderberg misdaadorganisatie in Nederland.
Men heeft ons in de loop der tientallen jaren stelselmatig door list en bedrog zover gekregen dat we het zonder zelf na te denken alles hebben geslikt wat met ons voorhield.
Dit moet nu gaan veranderen, als we deze misdaadgroep VVD, CDA, D66, Pvda en Groenlinks niet steunen, en weigeren hun te financieren zal men niet meer instaat zijn de zieke EU gewillig te gehoorzamen tegen de wil van de bevolking.
Men ziet ons als Burgers, die borg staan voor hun vooropgezet kwaad, als we in Europa massaal stoppen met belasting te betalen voor alle Linkse hobby’s klapt het zieke systeem vanzelf in elkaar.
De politiek wil zo graag Inflatie, wat geldontwaarding betekend, dus massale verarming en loondumping, dit met het CO2 bedrog en geld onteigening op slinkse wijze.
We moeten zo snel mogelijk ons lot weer in eigen handen nemen en de banken / politiek nooit meer de macht geven om deze schurken te spekken.
Daar de NATO een bezettingsmacht is moeten we deze zo snel mogelijk dumpen, het VN lidmaatschap opzeggen, de EU ontbinden met de vloek die Euro heet en vervangen, voor munten waar de bevolking eigenaar van is, en geen particulieren meer een verdienmodel en macht in hebben.
Alle banken moeten geconfisceerd worden als ook alle grote bedrijven die door list en bedrog de bevolking hebben berooid door de jaren heen.
Een eerlijk rechtssysteem zal er moeten komen waarbij de nieuwe grondwet gewaarborgd dient te worden om misbruik en onrecht tegen de bevolking in de toekomst uit te sluiten.
De macht is aan ons, we hoeven het alleen nog te doen, 15 Maart is de eerste voorzet, evt. gevolgd door een revolutie als de zittende scheid luizen willen tegen werken.
Maak u niet schuldig aan een misdaad volgens artikel 140 Ws om een criminele organisatie te steunen door belasting te betalen.
Los de staatsschuld af met een gedeelte van de pensioenen, investeer in de economie, verlaag de belasting op het moment dat we uit de EU zijn.

Advertisements

Angst, en de schurken van de EU

schurken

Angst, en het misbruik hiervan.

Angst is een vorm van emotie die opgeroepen wordt door instinkt, zelfbehoud en twijfel aan de toekomst of twijfel aan zich zelf, of door beelden die ons voorgehouden worden door opzettelijk ons wereldbeeld te vertroebelen, waar de Media zich schuldig aan maakt.

Als we weten dat angst door de media opgeroepen wordt en bepaalde mensen hier opzettelijk misbruik van maken, is het goed om te realiseren, wie achter de schermen angsten zaait en met welk doel.

Hier zijn grote belangen die door angst te verspreiden een bepaalde groep dienen, dit is in ieder aspect van ons leven door gedrongen, voedsel, lucht, de illusie van bezit, geld, macht, gezondheid en zo zullen nog wel een paar zaken te vinden zijn waar angst een rol in spelen en waar we dagelijks in gemanipuleerd worden.

Wat gebeurd met ons als we ons door angst laten leiden?

Dan zijn we gevangen en geobserveerd door deze angsten, wat tot gevolg heeft dat ons gedrag in een verdediging mechanisme wil verzinken, dit heeft weer tot gevolg dat we van onze eigen talenten en capaciteiten ontdaan worden, door deze massa manipulatie en programmering van overheden, die in dienst van de Banken en de Satanisten ons in een laag energie veld willen houden.

Als we ons realiseren dat ieder zijn eigen hoogste autoriteit is, het centrum van zijn eigen bestaan. Met het latent talent om te creëren en onze talenten tot bloei te laten komen. In dit ziek systeem wil men ons gevangen houden door angst. Als we de angst verliezen vinden we ons zelf, en zullen versteld staan van ons eigen kunnen, en het aanwezige talent.

Dit maakt de weg vrij om in een hogere dimensie te komen en spiritueel te groeien. De meesten van ons zijn vanaf de geboorte aan een religie toebedeeld, die in loop van ons leven is verwaterd.

Dat is een enorm gevaar voor de overheden en geloofsinstellingen, omdat men dan de controle over een grote kudde schapen aan het verliezen is. Wat betekend dat er een verlies van macht is ontstaan.

Als men dit begrijpt kunnen we ook beter inleven waarom nu met man en macht we tot een religie gedwongen worden, enkel om onze eigen wil en mens zijn te breken en verder te onderdrukken.

Bedenk dat de bijbel ca 325 na Christus is geschreven, dus nooit een goed verhaal kan zijn dat op waarheid berust, de geboorte 25 December kan al niet kloppen.

We moeten in gedachten houden dat ieder vermeend heilig geschrift is geschreven door een groep die hun belangen hier aan de massa wil opdringen, dus ook een vorm van manipulatie om macht te misbruiken, het maakt dan niet uit welke religie, ze zijn allemaal Satanisch dus van kwaadaardige opzet.

Als ik me dan de vraag stel waarom we met moslims overspoelt worden, is het antwoord, dat zij geen eigen wil hebben door hun geloof en indoctrinatie van hun wereld vreemde cultuur, zij zijn nog niet zover, en zijn slachtoffer van deze Satanisten die hun door angst in bedwang houdt en stuurt, waarbij de meesten blindelings zijn eigen verantwoordelijkheid als mens terzijde schuiven, met het argument dat het de wil van Allah is.

Gaan we echter naar een monetair systeem kijken, dan is rente vragen over leningen verboden door de islam.

Dit zit bij ons wel even iets anders, hier zijn private schurken die zonder tegen prestatie, of tegen waarde geld uit het niets creëren, en ons daar mee gevangen houden, men heeft ons gegijzeld in een matrix van list en bedrog.

De Bankier kunnen te pas en te onpas ons manipuleren door ons buiten te sluiten van de samenleving en ons bestaansrecht te ontnemen als we niet over geld beschikken, dit is een machtsmiddel, dat angsten oproept om te kunnen overleven.

Met als gevolg dat we gegijzeld zijn om ons verder te ontwikkelen, alle goede ideeën ten spijt, zonder geld kun je in deze wereld niets beginnen, zo zijn we opgevoed.

Nu zitten we in een situatie, dat het huidige geldsysteem niet langer houdbaar is door het rente bedrog.

De Bankiers en overheden gaan dus macht verliezen, en proberen dit kost wat het kost tegen te gaan, immers een massa die je niet meer onder controle hebt en zijn eigen weg zoekt in het doolhof van misleiding.

Als we immuun worden voor de angsten worden we weer baas over ons eigen bestaan en zullen spiritueel groeien en ons ontwikkelen naar een hoger niveau, waar we door overheden angstvallig bij vandaan gehouden worden.

Alles wat we aandacht geven zal groeien, dat was immers ook met de angsten, dan lukt het ook met onze vooruitgang een boost te geven.

De huidige politiek Narcisten van volks misleiders in dienst van de bankiers verdiend onze aandacht niet, zij zijn een lage levensvorm doorspekt van slechte mensonwaardige intenties, en hebben pedofilie verheven tot amusement voor decadente zieke geesten in hun kringen van zelf benoemde Elite.

Wel zullen ze ter verantwoordingen geroepen moeten worden voor al hun misdaden tegen de mensheid.

Deze conclusie komt voort uit de info die me is toegespeeld door Cleopatra Mimo we creëren onze eigen werkelijkheid door onze gemoedstoestand, we zijn onze eigen centrum van ons individueel bestaan, dat is de rede om ons weg te houden van onze gave om zelf te kunnen ontwikkelen:  VIDEO

Heb het besef dat we allemaal eigenschappen hebben die afzonderlijk geniaal zijn, en we ons talent kunnen ontwikkelen als we open staan en ons zelf accepteren zoals we zijn.

Als we ons verzetten tegen Angst worden we als populisten weg gezet door onze onderdrukkers en belanghebbende in de huidige machtstructuur en volksmenners.

Deze elite heeft nu angst dat we onze kracht ontdekken, waardoor we ons niet meer laten manipuleren om hun ziek systeem in leven te houden, om hun te dienen.

BOYCOT HILTON.NL

boycot-hilton

Honderden economische vluchtelingen genieten van eindejaarsdiner in Hilton
(Hundreds economic refugees enjoy year-end dinner at Hilton)

Schaamteloos in de tijd dat duizenden Nederlanders naar de voedselbank moeten.

Artikel overgenomen van at.nl
Tweehonderdvijftig vluchtelingen hebben dinsdagavond genoten van een uitgebreid kerst- en oudejaarsdiner in het Hilton-hotel in Zuid.

Op initiatief van stichting Havenstraat is al langere tijd elke week een diner voor vluchtelingen en Amsterdammers. Speciaal voor het einde van het jaar werd in samenwerking met de hotelketen extra uitgepakt. Bewoners van de vluchtelingenopvang in de Havenstraat, de Wenckebachweg en anderen kwamen daarom bijeen voor een luxe buffet.

Bedros uit Syrië en Semhar (bewoner van Wenckebachweg) uit Eritrea zijn beiden vluchtelingen. Zij is hier net een jaar, Bedros al sinds 2009 en hij heeft inmiddels al een verblijfsvergunning. Toch eet hij een hapje mee met de rest van de tweehonderdvijftig vluchtelingen die door stichting Havenstraat en het Hilton zijn uitgenodigd voor dit diner.

‘In het AZC bereiden we ons eigen eten, dus eten we uit onze eigen keuken’, zegt Semhar. ‘We zijn nog niet bekend met Nederlands eten. Het is anders eten, maar ik vind het lekker.’

Organisator Marinus Pannevis noemt het diner extra bijzonder. ‘Vorig jaar zat ik er mee dat we in de Havenstraat, in het oude huis van bewaring, Syrische vluchtelingen werden opgevangen terwijl een paar honderd meter verderop zoveel mensen zoveel geld zitten te verdienen in de glazen paleizen aan de Zuidas. Toen ben ik een keer langs geweest en dat leidde ertoe tot een serie diners.’

Asielzoekers steken hun matrassen in brand: ze zijn ontevreden met hun hotel

Onherroepelijk terug sturen die Idioten.

Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

E.J. Bron

Screenshot_5

(Vertaling: “delamontagne”)

Zie die arrogantie van die nepvluchtelingen eens. Allemaal jonge, mannelijke Afrikanen die niet bestaande oorlogen ontvluchten en die wij plek bieden in onze hotels.  Een twintigtal van die zogenaamde “vluchtelingen”, die dankzij het geld van de belastingbetaler onderdak hebben gekregen in een verblijf van een coöperatie in het kleine dorp Lucano in Italië, ging protesteren, wat uiteindelijk leidde  tot vandalisme.

View original post 90 more words

Kopenhagen: Moslims slaan stelletje met fles en ijzeren kettingen in het gezicht

E.J. Bron

Screenshot_29

(Vertaling: E.J. Bron)

Nanna vertelde haar ervaringen op Facebook, wat vervolgens door de reguliere pers werd opgepikt. Dit is haar verhaal zoals het voornamelijk in Ekstra Bladet verscheen:

Meer Kerstterreur. Nanna schrijft op haar Facebook: “Het bloed stroomde uit mijn mond, de achterkant van mijn hoofd en de andere wonden. Mijn lip is in tweeën gespeten, helemaal tot aan de neus. … Ik begrijp het niet .. Ik heb heel veel vragen. Waarom? Waarom wij? Wat is de betekenis van dit extreme geweld? Wat gebeurt er in het hoofd van deze immigranten wanneer ze een stel in elkaar slaan dat op weg naar huis is op kerstavond? Ik voel haat, frustratie en verdriet. Ik wil ze niet in mijn buurt, mijn stad, of mijn land”.

View original post 318 more words

De Radicale Islam is als een kankergezwel

De Radicale Islam is als een kankergezwel

Het nazisme is terug in Duitsland. De vorm is alleen een beetje anders.

Het zal de politiekcorrecte wensdenkers die het voor het zeggen hebben in Nederland, Duitsland én de rest van Europa verbazen, maar er blijken massa’s Duitse moslims te zijn die het maar wat geweldig vinden dat ISIS alle soorten andersdenkenden genocideert. Hoe anders te verklaren dat 650 van hen zich hebben aangesloten bij ISIS – en een flink stel anderen dat ook geprobeerd heeft maar, gelukkig, tegen werd gehouden door de autoriteiten?

Het slechte nieuws? Het aantal islamisten dat zich bij ISIS voegt neemt alleen maar toe.

Speaking on the Maybrit Illner TV talk show, [minister, red.] de Maizière said that the trend in Germany – of ever more people travelling to the Levant to fight for the radical Islamist fighters there – was similar to those in France and Belgium.

Let wel, deze mensen weten wat ISIS doet. Ze zijn op de hoogte van de massaslachtingen van yazidi’s, christenen, niet-radicale soennitische moslims en sjiietenen vinden het allemaal fantastisch.

Mensen, het nazisme is terug. In de 20e eeuw was dit een westerse ideologie, maar tegenwoordig hebben islamisten het geheel omarmd. Voorheen hadden we het altijd over het islamofascisme, maar die term is niet toereikend om het wangedrag van ISIS te verklaren; zij gaan veel verder.

Het fundament van deze religieuze politieke ideologie is een blinde haat voor joden en allerlei andere bevolkingsgroepen die werkelijk gezien worden als untermenschen die uit de weg moeten worden geruimd. Duitsers voeden hun kinderen op met de gedachte dat dit een vreselijke tijd is waarvoor men zich nog steeds moet kapotschamen, maar blijkbaar is die gedachte niet helemaal blijven hangen bij moslims. Die denken er waarschijnlijk met weemoed aan terug en hebben zich tot doel gesteld om de holocaust nog eens dunnetjes over te doen.

Het wordt tijd voor Europese staten, waaronder Duitsland, om dit probleem nu eindelijk eens serieus aan te pakken. De Radicale Islam is als een kankergezwel; het verspreidt zich steeds verder en richt steeds meer schade aan. We kunnen niet meer ontkennen dat er hele horden (jonge) moslims zijn die ermee sympathiseren en zich er zelfs voor willen opofferen. Daar moet iets aan worden gedaan – in ieder geval aan hun aanwezigheid in het Westen.

Australië laat zien hoe je moslimextremisten moet aanpakken

24A

Radicale moslims kunnen hun paspoort verliezen.

Waar Trouw afgelopen week de softe ‘deradicaliseringsstrategie’ van Denemarken nog verdedigde, gooit Australië het over een heel andere boeg. In plaats van moslimradicalen dood te knuffelen wil dat land ze juist aanpakken.

Ik weet het: een schokkend idee, maar misschien dat het werkt. Zoals De Telegraaf bericht:

Australië gaat harder optreden tegen haatpredikers en extremisme in het land. Inwoners die als potentiële bedreiging worden gezien lopen het risico hun Australische paspoort te verliezen. Dat heeft de Australische premier Tony Abbott maandag verklaard in de hoofdstad Canberra.

Abbott heeft daartoe besloten naar aanleiding van de “fatale gijzeling” in een café in Sydney vorig jaar, waarbij drie mensen om het leven kwamen waaronder de gijzelaar zelf.

En dat is niet alles. Uit onderzoek blijkt dat Australische moslimjongeren snel radicaliseren. Zo vechten er op dit moment zo’n negentig Australische moslims in Syrië en Irak, zijn er dertig Syriëgangers onderhand teruggekeerd en – niet geheel onbelangrijk – lopen er minstens 140 actieve ISIS-aanhangers rond in dat land.

Bij dat laatste getal moet u voor ogen houden dat het dus gaat om actieve aanhangers, niet om andersoortige sympathisanten; mensen die de islamitische moordenaarsbende ISIS weliswaar steunen, maar daar verder niets mee doen. Als je die erbij betrekt vallen de cijfers ongetwijfeld (significant) hoger uit.

Hoe dan ook, het is bijzonder goed en hoopvol dat Australië door heeft dat je de Radicale Islam actief moet bestrijden. Andere landen, met name in West-Europa, kunnen daar het één en ander van leren. Ook wij zijn te soft en te vriendelijk voor moslimextremisten. Daar moet per direct verandering in komen.

Zo moet het mogelijk worden om moslimextremisten met een dubbel paspoort het Nederlandse paspoort te ontnemen. Vervolgens moet het mogelijk worden gemaakt om dit soort tuig uit te zetten; ga maar terug naar het land waar je familie oorspronkelijk vandaan komt (wat in deze meeste gevallen Marokko zal zijn). Misschien dat je daar welkom bent, in Nederland ben je dat niet.

Is dat niet mogelijk omdat een extremist maar één paspoort heeft, te weten het Nederlandse? Dan moeten mensen die met de vijand heulen vast worden gezet. We hoeven het niet te accepteren dat er verraders zijn die feitelijk als agenten functioneren van onze vijand.

Goed, de komende tijd moeten we maar afwachten wat premier Abbott nog meer in petto heeft voor Australische extremisten, maar het is duidelijk dat hij het in ieder geval serieus meent. Misschien dat onze premier, Mark Rutte, hem binnenkort even kan bellen om ideeën op te doen over wat Nederland kan doen aan zijn eigen extremistenprobleem?