Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.

brussel

Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.
Normen zijn in mijn beleving denkkaders die we zijn gaan accepteren vanaf onze opvoeding.
Dit zijn herkenbare bakens waar we ons aan spiegelen zo als het een onderdeel is geworden van een aangeleerde overtuiging, om samen te kunnen leven op een menswaardige manier.
Normen komen in onbalans als er tegenstellingen zijn, waarvan ieder denkt dat hij gelijk heeft vanuit zijn eigen indoctrinatie en wereldbeeld door deze opvoeding.
Dit is wat we nu om ons heen zien gebeuren, we krijgen veel gasten die zich zelf uitgenodigd hebben, waardoor ons bestaan drastisch zal wijzigen als we dit laten gebeuren.
Helpen waar kan op de juiste locatie, daar zal de oplossing liggen voor de problemen die aan ons zijn opgedrongen.
Waarden: dat kunnen we verdelen in bezit, creatie, diensten, talent, wordt weergegeven in een waardemaat in de vorm van Geld.
Geld dat uit het niets gecreëerd wordt heeft geen enkele waarde, heeft enkel een functie als waardebepaling en ruilhandel.
Dit is de rede waarom de Euro niet werkt zoals het de bevolking van Europa is voorgespiegeld door regeringen en de EU.
Hier worden andere belangen gediend dan dat van de geplaagde Europese volkeren, waardoor er een nog grotere ongelijkheid is ontstaan tussen rijk en arm, Zuid en Noord Europa.
Wat kunnen we gebruiken voor een correcte waardebepaling, een vaste constante waar mee gerekend kan worden en voor iedereen gelijk is.
De eenheid die als constante te gebruiken is, is tijd, voor iedereen is een uur gelijk, waar je ook woont op deze wereld.
Als we ons dit realiseren hebben we de oplossing binnen handbereik, los van enige waarde van een munt die gekoppeld is aan een goudstandaard of mate van creatie en productiviteit van een land, regio of werelddeel, overal is 60 minuten in een uur.
Het is daarom niet uitgesloten dat we ons probleem zelf kunnen oplossen als we dit beseffen.
Als we iets maken is de prijs uit verschillende onderdelen opgebouwd, grondstoffen, energie, en arbeidsloon.
Hier zijn winsten te behalen die het ons mogelijk maken dat we afspraken onderling kunnen maken dat we, diensten, producten waarmogelijk kunnen verhandelen als we de factor tijd mee laten wegen.
Als we tijd boekhoudkundig onder elkaar gaan verrekenen, maken we een schifting tussen waarde van grondstoffen, energie, ten opzichte van de inspanning die we hebben verricht door werk.
Boekhoudkundige waarde verrekening is niet belastbaar, daar dit niet in geld uitgedrukt wordt maar er een tegenprestatie staat in vorm van waarde en tijd, die creatie mogelijk hebben gemaakt.
Mocht een overheid beslissen dat het contant geld gaat verdwijnen, om zo meer controle op ons leven te krijgen, kunnen we zelf bepalen ik hoeverre we dit toelaten.
Buiten alternatieve munten is een boekhoudkundige verrekening een eerlijke oplossing, waarbij we niet afhankelijk zijn van een overheid die misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen en inspanning van de bevolking.
De individuele winst die te behalen valt is enorm, nu zijn we ca 90% van onze tijd kwijt aan een fout oneerlijk systeem kunstmatig in leven te houden.
De ca 10% die we overhouden hebben we hard nodig om te kunnen overleven, we zijn de afgelopen 30 jaar op een stille manier tot een gecontroleerd slaven systeem gekomen dat ons 100% wil controleren om grip op onze onderdrukking te willen houden.
Verkiezingen zijn niet meer als een nieuw bedrijfsleider van de bankiers te kiezen die ons vervolgens weer 4 het leven zuur maken, tot ook zie weer worden afgelost door de volgende onbetrouwbare mensen die handelen uit eigen belang, en niet voor U en mij, dit alles in de rol van het geldbedrog.
Dit kunnen we enkel doorbreken als we eensgezind collectief tot actie en maatregelen overgaan, of dit nu lokale munten zijn of het systeem van CMN, door er massaal gebruik van te gaan maken nemen we de regie weer in eigen handen.
Een eerlijk verreken systeem zonder rente en verarming van de bevolking, CMN heeft net zoveel eigenaren als er deelnemers zijn, wij bepalen de waarde door onze eigen inzet.
http://www.cmn-lcc-international.com/

Advertisements

Tussen Fictie en Realiteit

eu-criminelen

Tussen Fictie en Realiteit, de as van het kwaad tegen de mensheid.

Beste Lezers,
We bevinden ons in een zeer spannende tijd, we zien een transformatie voor onze ogen voltrekken.
Het massaal bewust worden van de mensheid ten aanzien van de wereldpolitiek, laat iedere dag weer een stuk realiteit zien die tegen de mensheid gericht is door een selecte groep ongekozen randfiguren die de massa wenst te onderdrukken, uit te moorden door geplande genocide agenda 21, middels opgedrongen vaccinaties, lucht en water vervuiling op grote schaal, voedsel manipulatie, massa migratie.
We herkennen massaal dat onze regeringen een onderdeel en netwerk is van valse psychopaten, die wereldwijd vertakt is, in alle mogelijke lagen van bestuur is geïnfiltreerd.
Dit alles zou een script kunnen zijn voor een BOND film, de eeuwig durende strijd tegen het kwaad, dat naar blijkt in ons midden verkeerd en onder valse voorwendselen aan de macht is gekomen.
Deze creaturen noemen zich alle Neo Liberaal maar zijn in werkelijkheid aanhangers van een religie het kapitalisme ten koste van alles, van iedere menselijke empathie ontdaan.
Fraude, diefstal, witwassen van drugsgelden, drugshandel, het bewust kapot maken van de Economie, het weg vagen van Autochtone bevolking door laag IQ Allochtone groepen met een niet verenigbare levens opvatting door totale indoctrinatie.
Deze misdadigers schuwen geen middel om hun doel te bereiken, armoede, chaos en burgeroorlog te ontketenen om hun de-populatie agenda door te drukken.
Deze NWO aanhangers hebben door list en bedrog het zo gespeeld dat de Autochtone bevolking zijn eigen ondergang financiert.
Abortus, homofilie, vaccinaties worden gepromoot om hun agenda te dienen, Media is tot een instrument tot massa programmering verheven, we worden volgepropt met valse en mens onwaardige informatie.
Nu in Amerika de bevolking massaal voor verandering heeft gekozen, wordt vanuit die kant de NWO ontmanteld, wat zeer tegen de zijn van hun marionetten in Europa is.
VVD, D66 en de Alde groep van Guy Verhofstadt, onder leiding van EC dwaas en Alcohollist Juncker willen nu versneld een Federaal Europa met een gezamenlijk leger, om lokaal de bevolking met dwang te kunnen onderdrukken, het communistische fascisten clubje wil heersen over hun onderdanen die dit circus mogen betalen met arbeid, bloed zweet en tranen.
In Nederland wil de regering de wiet teelt reguleren niet omdat het dan veiliger is zoals vermeld, maar omdat het winstgevend is, D66 die geen mandaat had steunde de Kunduz coalitie om de drugs handel van Nep Koning Willy van Amsberg te verzekeren van zijn winsten uit de drugshandel.

Als ik het abortus beleid nu bekijk, Trump stopt met dit moordbeleid, waarop Ploumen vanuit het Nederlandse Fascisten kabinet de beslissing van Trump te niet wil doen van onze opgehoeste belasting gelden.
Over de hele linie zien we de opzettelijke destructie gebeuren op onze kosten van onze middelen.
Zolang wij netjes Belasting blijven betalen, worden deze middelen tegen ons ingezet, dit heeft niets meer te maken met domheid, maar opzettelijk kwaad van dit huidige voortgezet Hitler kabinet.
We moeten gaan beseffen dat we wel degelijk de macht hebben, hij die betaald bepaald.
Het huidige misdaad politiek systeem van zwaardgestoorde psychopaten die samen een kartel vormen tegen eigen bevolking, en zich verrijken op onze kosten, kunnen we per 15 Maart weg stemmen.
Mocht door Fraude van de huidige machthebbers de verkiezingen en uitslagen gestolen worden, hebben we de mogelijkheid om geen gelden in vorm van belasting te betalen aan deze Bilderberg misdaadorganisatie in Nederland.
Men heeft ons in de loop der tientallen jaren stelselmatig door list en bedrog zover gekregen dat we het zonder zelf na te denken alles hebben geslikt wat met ons voorhield.
Dit moet nu gaan veranderen, als we deze misdaadgroep VVD, CDA, D66, Pvda en Groenlinks niet steunen, en weigeren hun te financieren zal men niet meer instaat zijn de zieke EU gewillig te gehoorzamen tegen de wil van de bevolking.
Men ziet ons als Burgers, die borg staan voor hun vooropgezet kwaad, als we in Europa massaal stoppen met belasting te betalen voor alle Linkse hobby’s klapt het zieke systeem vanzelf in elkaar.
De politiek wil zo graag Inflatie, wat geldontwaarding betekend, dus massale verarming en loondumping, dit met het CO2 bedrog en geld onteigening op slinkse wijze.
We moeten zo snel mogelijk ons lot weer in eigen handen nemen en de banken / politiek nooit meer de macht geven om deze schurken te spekken.
Daar de NATO een bezettingsmacht is moeten we deze zo snel mogelijk dumpen, het VN lidmaatschap opzeggen, de EU ontbinden met de vloek die Euro heet en vervangen, voor munten waar de bevolking eigenaar van is, en geen particulieren meer een verdienmodel en macht in hebben.
Alle banken moeten geconfisceerd worden als ook alle grote bedrijven die door list en bedrog de bevolking hebben berooid door de jaren heen.
Een eerlijk rechtssysteem zal er moeten komen waarbij de nieuwe grondwet gewaarborgd dient te worden om misbruik en onrecht tegen de bevolking in de toekomst uit te sluiten.
De macht is aan ons, we hoeven het alleen nog te doen, 15 Maart is de eerste voorzet, evt. gevolgd door een revolutie als de zittende scheid luizen willen tegen werken.
Maak u niet schuldig aan een misdaad volgens artikel 140 Ws om een criminele organisatie te steunen door belasting te betalen.
Los de staatsschuld af met een gedeelte van de pensioenen, investeer in de economie, verlaag de belasting op het moment dat we uit de EU zijn.

Angst, en de schurken van de EU

schurken

Angst, en het misbruik hiervan.

Angst is een vorm van emotie die opgeroepen wordt door instinkt, zelfbehoud en twijfel aan de toekomst of twijfel aan zich zelf, of door beelden die ons voorgehouden worden door opzettelijk ons wereldbeeld te vertroebelen, waar de Media zich schuldig aan maakt.

Als we weten dat angst door de media opgeroepen wordt en bepaalde mensen hier opzettelijk misbruik van maken, is het goed om te realiseren, wie achter de schermen angsten zaait en met welk doel.

Hier zijn grote belangen die door angst te verspreiden een bepaalde groep dienen, dit is in ieder aspect van ons leven door gedrongen, voedsel, lucht, de illusie van bezit, geld, macht, gezondheid en zo zullen nog wel een paar zaken te vinden zijn waar angst een rol in spelen en waar we dagelijks in gemanipuleerd worden.

Wat gebeurd met ons als we ons door angst laten leiden?

Dan zijn we gevangen en geobserveerd door deze angsten, wat tot gevolg heeft dat ons gedrag in een verdediging mechanisme wil verzinken, dit heeft weer tot gevolg dat we van onze eigen talenten en capaciteiten ontdaan worden, door deze massa manipulatie en programmering van overheden, die in dienst van de Banken en de Satanisten ons in een laag energie veld willen houden.

Als we ons realiseren dat ieder zijn eigen hoogste autoriteit is, het centrum van zijn eigen bestaan. Met het latent talent om te creëren en onze talenten tot bloei te laten komen. In dit ziek systeem wil men ons gevangen houden door angst. Als we de angst verliezen vinden we ons zelf, en zullen versteld staan van ons eigen kunnen, en het aanwezige talent.

Dit maakt de weg vrij om in een hogere dimensie te komen en spiritueel te groeien. De meesten van ons zijn vanaf de geboorte aan een religie toebedeeld, die in loop van ons leven is verwaterd.

Dat is een enorm gevaar voor de overheden en geloofsinstellingen, omdat men dan de controle over een grote kudde schapen aan het verliezen is. Wat betekend dat er een verlies van macht is ontstaan.

Als men dit begrijpt kunnen we ook beter inleven waarom nu met man en macht we tot een religie gedwongen worden, enkel om onze eigen wil en mens zijn te breken en verder te onderdrukken.

Bedenk dat de bijbel ca 325 na Christus is geschreven, dus nooit een goed verhaal kan zijn dat op waarheid berust, de geboorte 25 December kan al niet kloppen.

We moeten in gedachten houden dat ieder vermeend heilig geschrift is geschreven door een groep die hun belangen hier aan de massa wil opdringen, dus ook een vorm van manipulatie om macht te misbruiken, het maakt dan niet uit welke religie, ze zijn allemaal Satanisch dus van kwaadaardige opzet.

Als ik me dan de vraag stel waarom we met moslims overspoelt worden, is het antwoord, dat zij geen eigen wil hebben door hun geloof en indoctrinatie van hun wereld vreemde cultuur, zij zijn nog niet zover, en zijn slachtoffer van deze Satanisten die hun door angst in bedwang houdt en stuurt, waarbij de meesten blindelings zijn eigen verantwoordelijkheid als mens terzijde schuiven, met het argument dat het de wil van Allah is.

Gaan we echter naar een monetair systeem kijken, dan is rente vragen over leningen verboden door de islam.

Dit zit bij ons wel even iets anders, hier zijn private schurken die zonder tegen prestatie, of tegen waarde geld uit het niets creëren, en ons daar mee gevangen houden, men heeft ons gegijzeld in een matrix van list en bedrog.

De Bankier kunnen te pas en te onpas ons manipuleren door ons buiten te sluiten van de samenleving en ons bestaansrecht te ontnemen als we niet over geld beschikken, dit is een machtsmiddel, dat angsten oproept om te kunnen overleven.

Met als gevolg dat we gegijzeld zijn om ons verder te ontwikkelen, alle goede ideeën ten spijt, zonder geld kun je in deze wereld niets beginnen, zo zijn we opgevoed.

Nu zitten we in een situatie, dat het huidige geldsysteem niet langer houdbaar is door het rente bedrog.

De Bankiers en overheden gaan dus macht verliezen, en proberen dit kost wat het kost tegen te gaan, immers een massa die je niet meer onder controle hebt en zijn eigen weg zoekt in het doolhof van misleiding.

Als we immuun worden voor de angsten worden we weer baas over ons eigen bestaan en zullen spiritueel groeien en ons ontwikkelen naar een hoger niveau, waar we door overheden angstvallig bij vandaan gehouden worden.

Alles wat we aandacht geven zal groeien, dat was immers ook met de angsten, dan lukt het ook met onze vooruitgang een boost te geven.

De huidige politiek Narcisten van volks misleiders in dienst van de bankiers verdiend onze aandacht niet, zij zijn een lage levensvorm doorspekt van slechte mensonwaardige intenties, en hebben pedofilie verheven tot amusement voor decadente zieke geesten in hun kringen van zelf benoemde Elite.

Wel zullen ze ter verantwoordingen geroepen moeten worden voor al hun misdaden tegen de mensheid.

Deze conclusie komt voort uit de info die me is toegespeeld door Cleopatra Mimo we creëren onze eigen werkelijkheid door onze gemoedstoestand, we zijn onze eigen centrum van ons individueel bestaan, dat is de rede om ons weg te houden van onze gave om zelf te kunnen ontwikkelen:  VIDEO

Heb het besef dat we allemaal eigenschappen hebben die afzonderlijk geniaal zijn, en we ons talent kunnen ontwikkelen als we open staan en ons zelf accepteren zoals we zijn.

Als we ons verzetten tegen Angst worden we als populisten weg gezet door onze onderdrukkers en belanghebbende in de huidige machtstructuur en volksmenners.

Deze elite heeft nu angst dat we onze kracht ontdekken, waardoor we ons niet meer laten manipuleren om hun ziek systeem in leven te houden, om hun te dienen.

Beste Alexander Pechtold – (Ingezonden stuk)

pechvogel

Beste Alexander Pechtold.

De Rechtszaak die op 6 December is gehouden naar aanleiding dat u persoonlijk bent bedreigd roept bij mij vragen op.

In de afgelopen jaren deed Alexander Pechtold meer dan 25 keer aangifte van (doods)bedreigingen. Hij hield het stil, tot vandaag. De belangrijkste reden: zijn kinderen. “Behalve politicus ben ik ook vader.”

Ik kan me uw ongemak voorstellen dat u zich persoonlijk bedreigd voelt, en dat kan invloed hebben op u dagelijks functioneren.

Mijn visie is dat de bedreigingen aan u adres voortkomen uit een onbehagen, dus enige zelfreflectie zou dan wel op zijn plaats zijn, zeker daar de bedreiging een gevolg is van een bedreiging van u kant op ons als bevolking.

De bevolking ziet dat ze bedrogen worden door de politiek, u die geen mandaad van de kiezer heeft gekregen helpt andere partijen om de bevolking stelselmatig een oor aan te naaien.

Dan moet ik bekennen dat de stelling van Thierry Baudet de spijker op zijn kop slaat, de politiek een kartel vormt tegen de belangen van eigen bevolking.

Het vaderschap gevoel, op het moment als u dit argument gebruikt, wat heel begrijpelijk is.

Pechtold droeg een minutenlange verklaring voor: “Vorige week kwam mijn 13-jarige dochter Elske naar me toe. Ze had iets vervelends op internet gezien. Ik kwam er ook in voor. Wat betekent dit, papa, vroeg ze. Wat hebben die mensen tegen jou? Mogen ze dit zomaar maken? Logische vragen voor een meisje van 13. Terechte vragen. Confronterende vragen ook. Vragen die ik steeds moeilijker kan beantwoorden.”

Ook dit heeft twee kanten, de vader van een Duitse dochter van 19 jaar is vermoord door een 17 jarige Afgaan, deze moord was nooit gebeurd als de gastvrijheid van vluchteling of gelukzoekers niet misbruikt was geworden.

De vader van deze mooie dochter is een jurist die ook werkt voor de EU en vluchtelingen helpt, en hij nu zegt dat er geen bloemen voor de begrafenis, maar geld nodig is om vluchtelingen te kunnen helpen.

Dan heb ik de indruk dat het hier dood door schuld van deze vader verwijtbaar is, door deze kannibalen mentaliteit.

Ongeacht welke bestuurlijke functie men vervuld, behoord men dit als een goede vader met eer en geweten te doen.

Het gemak waarmee politici hun geweten uitschakelen en deze verantwoordingen naast zich neer leggen, komt op mij over dat hier een zeer slechte vader  mentaliteit heerst.

Om dan te schermen met u 13 jarige dochter, vind ik behoorlijk mank en hypocriet en wekt de schijn dat u zich wil verstoppen achter Elske die door u gedrag aangesproken wordt of omdat ze nog een normaal stel hersenen lijkt te hebben, een gewetensvraag bij haar op komt zetten hoe dit mogelijk is.

Hoger beroep

De man die het kopschot-bericht plaatste, wist niet meer waarom hij het deed. Hij gaf in een eerdere rechtszaak aan dat hij nooit iets met Pechtold te maken heeft gehad en dat die ook niets van hem heeft te vrezen. “Ik kan me wel voorstellen dat Pechtold zich bedreigd voelde”, zei de verdachte vanmiddag tegen de rechter. De politierechter legde geen straf op, het Openbaar Ministerie ging wel in hoger beroep.

Natuurlijk veroordeel dit optreden en wens geen geweld te willen toepassen omdat het mezelf omlaag zou halen, wel zie ik een gedrevenheid om de man veroordeeld te krijgen omdat hij zich in zijn bestaansrecht bedreigt voelt door de verachtende politiek die u bedrijft op de kosten van een goedgelovige bevolking.

Het feit dat Banken, Politiek met de Rechtspraak en Media een kartel vormen tegen de geplaagde bevolking zullen in de toekomst tot uiting komen door volkswoede en opstanden zoals deze nu ook in de rest van de wereld zichtbaar zijn.

“Ik begrijp werkelijk niet hoe de rechtbank heeft kunnen oordelen dat er geen aanleiding bij mij was voor ‘redelijke vrees'”, zei Pechtold in zijn verklaring. “Een politicus is niet zonder vrees. Ik ben niet zonder vrees. Er zijn mij net iets te veel incidenten geweest de laatste jaren. Al jaren zeg ik tegen mezelf: blaffen is niet bijten. Maar tegelijkertijd weet ik: ik kan er niet van uitgaan dat een bedreiger het heus niet echt zal doen.”

Het doet me goed een natuurlijk verschijnsel bij u waar te nemen, Angst, het is de zelfde Angst waarmee de bevolking te maken heeft voor zijn bestaansrecht op een gelukkig en normaal leven, hierop heeft u geen monopolie maar is een menselijk streven.

Buiten dat de politiek niet de belangen van de geplaagde bevolking vertegenwoordigd, zonder mandaad en instemming deze bevolking in een onzekere ellende aan het storten is, deze bevolking door de corrupte politiek compleet berooid achter gelaten wordt op het altaar van de ongewenste globalisering, vernietiging van eigen cultuur en identiteit.

Mijn kinderen

Pechtold vertelde ook over de impact van de bedreigingen op zijn kinderen. Dreigers ‘confronteren mij met mijn én hun kwetsbaarheid’, vindt hij. “Kunt u zich voorstellen dat ik dan met m’n mond vol tanden sta als iemand die met een doodsbedreiging mijn en hun vrijheid beperkt, daar zonder straf mee wegkomt?” 

Pechtold vroeg zich hardop af of de bedreiger ‘een seconde had nagedacht welke impact zijn doodsbedreiging heeft’. “Ik word er 24 uur per dag aan herinnerd dat mijn functie ook een keerzijde heeft. Iedere keer als ik het alarm van mijn huis inschakel of als ik langs de beveliging van de Tweede Kamer loop. En als ik op straat campagne voer.”

Er zijn zwaardere veiligheidsmaatregelen denkbaar, zei Pechtold. “Ik zit in een andere categorie dan collega Wilders. Maar met hem accepteer ik niet dat mensen anderen in hun veiligheid beperken. Dat vertik ik. Ik leg me er niet zomaar bij neer dat wie ervoor kiest mijn vrijheid te beperken, door mij met de dood te bedreigen, daarmee wegkomt.”

Onze kinderen zijn de toekomst, is het dan niet onze verantwoordelijkheid dat we dit ook waarborgen als ouders?

Mocht er iets met u kinderen gebeuren wat voortkomt door u handelen, het een gevolg is van frustratie en onmacht die u zelf heeft opgeroepen onder de bevolking.

Erger nog vind ik het triest dat u Elske niet kunt uitleggen dat het u gedrag en handelen is wat de oorzaak is van deze bedreigingen, u in de slachtofferrol wil kruipen van verontwaardiging, zonder enige vorm van zelfreflectie.

Een bekend gezegde is ” wie goed doet, goed ontmoet ” , op het moment dat niet goed wordt gedaan dit valt onder zaaien en oogsten, met de term KARMA.

Uw gehuil dat de man in kwestie er niet ongestraft mee weg mag komen, zie ik als een poging om de rechter te beïnvloeden en een straf te eisen als afschrikwekkend voorbeeld.

Ook hier heeft de munt een keerzijde de politiek gaat niet wegkomen met de gepleegde feiten van agressie, diefstal, verraad door list en bedrog tegen eigen en op kosten van de bevolking.

De beveiligingen die nodig zijn om u te beschermen tegen de bedrogen bevolking, komen natuurlijk ook niet voor u eigenkosten maar wordt weer opgehoest door ons.

Het positief bijverschijnsel is dat het werkgelegenheid oplevert ook al is deze contra productief.

De verkiezingen van 15 Maart 2017 zullen te vergelijken zijn als een uiting en bindend referendum waar u partij een initiatief nemer van was, mits de uitkomst maar naar wens is van u politieke agenda.

Ik ben bang dat u zeer bedrogen zult uitkomen en dit een laatste kans is dat we een door volkswoede revolutie ontaarde situatie kunnen afwenden.

Samenwerken in overleg van gelijkwaardigheid en wederzijds respect zal de oplossing moeten zijn.

Niemand is de baas over een ander, ik zie me zelf dan ook als het hoogste orgaan van zelfbeschikking en de daarbij behorende autoriteit.

Wetten dienen er te zijn om de bevolking tegen een overheid te beschermen, maar is door de jaren heen door de politiek ongeldig gemaakt door list en bedrog.

Het is een droevige constatering te zien dat u zo vast houdt met een totale door eigenbelang, blindheid van de door mij belichte feiten, als moraal ridder zou u nu ook moeten bekennen Mea Culpa.

Deze constatering en info zou u meer angst moeten inboezemen als een nek of kop schot van een man die een uitlaatklep zoekt om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

Het feit dat u zo gehaat bent onder de bevolking zou met gemak 5 tot 9 miljoen schoten kunnen opleveren, wat er dan overblijft zou nog te min zijn als aas te gebruiken om te gaan vissen.

Teil Uilenspiegel zie ooit, de mensen haten me. maar ik heb het er zelf naar gemaakt, dat heet voorschrijdend inzicht beste Alexander Pechtold.

Geert Wilders hoeft geen keizers campagne te voeren, dat doen jullie massaal voor hem, met jullie als vrienden hebben we geen vijanden nodig zal hij denken.

Op 13 December 2016 gaan we elkaar ontmoeten en in gesprek, het lijkt me dat ik reeds veel stof te nadenken aan u toegezonden heb, daarom mijn vraag, of u een globe ter beschikking heeft waarop ik andere informatie levendig kan vertellen en u een inzicht moet geven wat op natuurkundige waarneming van mijn kant een helder beeld kan leveren die de opwarming van de aarde, en het daarbij behorende drinkwater probleem voor de toekomst kan afwenden.

Ik vind het belangrijker dat ik u informeer over een toekomstige ramp, als dat ik verder de spiegel van verraad voorhouden.

Mocht u intelligentie tekort schieten ik het graag interactie wil uitleggen zodat de boodschap overkomt, en we ons kunnen behoeden voor een tekort aan drinkwater die naar mijn mening opzettelijk tot stand is gekomen.

Vriendelijke groet.

Rinus Verhagen

Brexit: Saying goodbye to Europe

Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

#Brixit

What Top Asian media think of Brexit…

Source: The Nation
*****

Banken knallen onderuit op Beurzen

Web Hosting

Banken 12

Gisteren 10-06-2015

Verzekeraars en banken gaan vrijdagmiddag hard onderuit op de beurs. Aegon is bijna 5% kwijt, ING zakte met 4% terwijl grootbanken in Europa in hetzelfde tempo achteruit gingen.

In Amsterdam zakte de AEX als hoofdindex met 2,2% weg. ABN Amro hield het verlies met 2,2% beperkt afgezet tegen Aegon, NN Group zakte 3,5%. Midkapper Delta Lloyd verloor ook bijna 4%.

Beleggers stapten vrijdag op grote schaal uit aandelen en in obligaties. Zij gaan volgens beurshandelaren alvast in de riemen voor wat komende weken een wilde rit wordt met een Brexit en Fed-rentebewegingen die grote tegenvallers richting de zomer kunnen worden.

Belegger vreest

,,Bij de huidige lage rente, en dan nog vaak tegenvallende winstgroei in alle bedrijfsresultaten, denken veel beleggers dat er iets aan de hand is”, aldus Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING. ,,Met alle onzekerheden zoals de mogelijke renteverhoging in de VS en een kans op een Brexit, zien ze genoeg redenen om winst te nemen en verkopen.”

Handelaren zien bovendien dat het nog twee weken voor het referendum over een mogelijke Brexit is, verklaart macroeconoom Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) de teruggang onder financials.

,,Dus verkopen ze banken en verzekeraars, die in Europa heel sterk verbonden zijn met Londen als financieel centrum. Stappen de Britten uit de EU, dan daalt het Britse pond en gaan de verdiensten van banken die in Londen handelen achteruit”, redeneert Bender.

DAX krimpt

Deutsche Bank koerste op-5% richting het beursslot. Commerzbank, de tweede van Duitsland, verliest 4,3%. Herverzekeraar Muninch Re verloor in de Duitse DAX-index (-2,3%) ruim 3,3%.

Franse banken BNP Paribas, Credit Agricole en Société Générale raakten 3,5 tot 4,5% kwijt.

*****

Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

VS grootste bedreiging voor veiligheid

VS grootste bedreiging voor veiligheid

Al vele jaren worden we met grote regelmaat getrakteerd op ‘analyses‘ die ons voorhouden dat deze of gene ‘grootmacht‘ zijn langste tijd gehad heeft. De meest vooraanstaande ‘grootmacht‘ in dat rijtje was de EU. Rusland en China keren ook met grote regelmaat terug als kandidaten. De enige ‘grootmacht‘ die (in de MSM) nooit wordt genoemd, is de VS.

De belangrijkste reden daarvoor, zo komt het mij voor, is dat de ‘analisten‘ in overgrote meerderheid ‘Atlantici‘ zijn. Maar ook speelt een rol dat mensen er vrij algemeen vanuit gaan dat een ‘grootmacht‘ die militair praktisch alle ‘troeven‘ in handen lijkt te hebben, met superieure bewapening, overal ter wereld bases voor haar militairen, en een in Israël getest ABM-systeem, geen partij is voor ‘rivalen‘. Iets waar ze in de VS zelf op het politieke niveau in elk geval rotsvast van overtuigd zijn. Wat dan de interne druk om veranderingen af te dwingen door ‘regime change‘ weg zou nemen.

Waar men meent dat deze of gene ‘grootmacht’ spoedig de geest zal geven, baseert men die voorspelling op een analyse van de economische, of politieke structuur die de continuïteit van het bestuur bedreigt. Of die verband houdt met de eindigheid van het (politieke) leven van een charismatische nationale leider, die vervolgens ‘chaos‘ achterlaat. Om dat laatste te bereiken initieerde de VS liefst 638 aanslagen op het leven van Fidel Castro. De recente poging van de Amerikaanse ‘regerings-woordvoerder‘ Jen Psaki, om aan de verzamelde journalisten te verkopen dat de VS zich niet schuldig maakt aan pogingen om in andere landen ‘regime change‘ af te dwingen met geweld, omdat dat strijdig zou zijn met de ‘long standing policy‘ van de VS, was dan ook vooral erg lachwekkend. (Video).

De interesse van ‘westerse‘ media voor de gezondheid van ‘Poetin!‘ moeten we ook in dat licht bezien, zo komt het mij voor. Als voorbarige speculatie over een geslaagde interventie van ‘westerse‘ geheime diensten om de gehate Russische leider op te ruimen, en de implosie van Rusland als opponent van het ‘Atlantische‘ streven naar wereld-dominantie af te dwingen. Het ‘Chavez-effect‘, zeg maar. (Maar volgens een Zwitserse ‘tabloid‘ was ‘Poetin!‘ en weekje niet in het openbaar verschenen omdat hij vader was geworden).

Desintegratie van ‘grootmachten‘ gaat zelden zo geweldloos als de implosie van de Sovjet-Unie. Maar het is daarbij nog maar de vraag of het ‘opruimen‘ van ‘Poetin!‘ dat effect zou hebben? Zeker als zijn dood het gevolg zou zijn van een rechtstreekse, of indirecte aanslag op zijn leven, of overlijden onder ‘verdachte omstandigheden‘, lijkt het mij eerder waarschijnlijk dat het nu reeds enorme anti-Amerikaanse sentiment, als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld, nog toe zal nemen. En het land per saldo juist eerder hechter, én onverzettelijker naar buiten zal treden dan nu al het geval is.

De situatie in China is erg lastig in te schatten, voor buitenstaanders. Maar een coup tegen Xi zal niet snel vanuit de bevolking komen, denk ik. Ook militairen zullen zich niet snel vergrijpen aan de leiding van de partij, nu ze juist volop steun krijgen vanuit ‘Peking‘, dat niet gerust is op de ontwikkelingen in de wereld. Chinese ‘oligarchen‘, die door Xi in de problemen (kunnen) raken, zijn waarschijnlijk nog wel te interesseren voor een ‘coup‘, maar zo’n ‘paleisrevolutie‘ lijkt mij, door de internationale spanningen, nu minder kans van slagen te hebben dan ooit. Ook in China is men zich ervan bewust dat ‘het westen‘, en dan met name de VS en Japan, het voorzien hebben op de soevereiniteit van China. De door de VS aangejaagde protesten in Hong Kong zijn ook een stille dood gestorven.

Over de EU zal ik het maar niet hebben. Dat is alleen in economische zin een ‘grootmacht‘. En voor de rest een ‘bijwagen‘ van de VS.

Maar hoe zit dat nou in de VS dan? Daar wás recent een ‘coup‘, toen ‘het Congres‘ de president binnen een week twee keer in zijn hemd zette. Eerst door Netanyahu uit te nodigen om ‘het Congres‘ toe te spreken. En daarna door een brief naar de leiders in Iran te sturen met de waarschuwing dat enige overeenkomst met Obama slechts een ‘vodje papier‘ zou zijn.

En vergis u niet: De ‘raddraaiers‘ in ‘het Congres‘ zijn een stel weinig beminnelijke types. Neem Lindsay Graham. Maar ook presidentskandidate Hillary Clinton doet haar best om de ‘katalysator‘ te zijn die in de VS een nieuwe revolutie teweeg kan brengen. Bedenk dat Amerikanen ‘Washington‘ nu al als de grootste bedreiging zien voor hun welvaart en veiligheid.