Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.

brussel

Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.
Normen zijn in mijn beleving denkkaders die we zijn gaan accepteren vanaf onze opvoeding.
Dit zijn herkenbare bakens waar we ons aan spiegelen zo als het een onderdeel is geworden van een aangeleerde overtuiging, om samen te kunnen leven op een menswaardige manier.
Normen komen in onbalans als er tegenstellingen zijn, waarvan ieder denkt dat hij gelijk heeft vanuit zijn eigen indoctrinatie en wereldbeeld door deze opvoeding.
Dit is wat we nu om ons heen zien gebeuren, we krijgen veel gasten die zich zelf uitgenodigd hebben, waardoor ons bestaan drastisch zal wijzigen als we dit laten gebeuren.
Helpen waar kan op de juiste locatie, daar zal de oplossing liggen voor de problemen die aan ons zijn opgedrongen.
Waarden: dat kunnen we verdelen in bezit, creatie, diensten, talent, wordt weergegeven in een waardemaat in de vorm van Geld.
Geld dat uit het niets gecreëerd wordt heeft geen enkele waarde, heeft enkel een functie als waardebepaling en ruilhandel.
Dit is de rede waarom de Euro niet werkt zoals het de bevolking van Europa is voorgespiegeld door regeringen en de EU.
Hier worden andere belangen gediend dan dat van de geplaagde Europese volkeren, waardoor er een nog grotere ongelijkheid is ontstaan tussen rijk en arm, Zuid en Noord Europa.
Wat kunnen we gebruiken voor een correcte waardebepaling, een vaste constante waar mee gerekend kan worden en voor iedereen gelijk is.
De eenheid die als constante te gebruiken is, is tijd, voor iedereen is een uur gelijk, waar je ook woont op deze wereld.
Als we ons dit realiseren hebben we de oplossing binnen handbereik, los van enige waarde van een munt die gekoppeld is aan een goudstandaard of mate van creatie en productiviteit van een land, regio of werelddeel, overal is 60 minuten in een uur.
Het is daarom niet uitgesloten dat we ons probleem zelf kunnen oplossen als we dit beseffen.
Als we iets maken is de prijs uit verschillende onderdelen opgebouwd, grondstoffen, energie, en arbeidsloon.
Hier zijn winsten te behalen die het ons mogelijk maken dat we afspraken onderling kunnen maken dat we, diensten, producten waarmogelijk kunnen verhandelen als we de factor tijd mee laten wegen.
Als we tijd boekhoudkundig onder elkaar gaan verrekenen, maken we een schifting tussen waarde van grondstoffen, energie, ten opzichte van de inspanning die we hebben verricht door werk.
Boekhoudkundige waarde verrekening is niet belastbaar, daar dit niet in geld uitgedrukt wordt maar er een tegenprestatie staat in vorm van waarde en tijd, die creatie mogelijk hebben gemaakt.
Mocht een overheid beslissen dat het contant geld gaat verdwijnen, om zo meer controle op ons leven te krijgen, kunnen we zelf bepalen ik hoeverre we dit toelaten.
Buiten alternatieve munten is een boekhoudkundige verrekening een eerlijke oplossing, waarbij we niet afhankelijk zijn van een overheid die misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen en inspanning van de bevolking.
De individuele winst die te behalen valt is enorm, nu zijn we ca 90% van onze tijd kwijt aan een fout oneerlijk systeem kunstmatig in leven te houden.
De ca 10% die we overhouden hebben we hard nodig om te kunnen overleven, we zijn de afgelopen 30 jaar op een stille manier tot een gecontroleerd slaven systeem gekomen dat ons 100% wil controleren om grip op onze onderdrukking te willen houden.
Verkiezingen zijn niet meer als een nieuw bedrijfsleider van de bankiers te kiezen die ons vervolgens weer 4 het leven zuur maken, tot ook zie weer worden afgelost door de volgende onbetrouwbare mensen die handelen uit eigen belang, en niet voor U en mij, dit alles in de rol van het geldbedrog.
Dit kunnen we enkel doorbreken als we eensgezind collectief tot actie en maatregelen overgaan, of dit nu lokale munten zijn of het systeem van CMN, door er massaal gebruik van te gaan maken nemen we de regie weer in eigen handen.
Een eerlijk verreken systeem zonder rente en verarming van de bevolking, CMN heeft net zoveel eigenaren als er deelnemers zijn, wij bepalen de waarde door onze eigen inzet.
http://www.cmn-lcc-international.com/

Advertisements

Tussen Fictie en Realiteit

eu-criminelen

Tussen Fictie en Realiteit, de as van het kwaad tegen de mensheid.

Beste Lezers,
We bevinden ons in een zeer spannende tijd, we zien een transformatie voor onze ogen voltrekken.
Het massaal bewust worden van de mensheid ten aanzien van de wereldpolitiek, laat iedere dag weer een stuk realiteit zien die tegen de mensheid gericht is door een selecte groep ongekozen randfiguren die de massa wenst te onderdrukken, uit te moorden door geplande genocide agenda 21, middels opgedrongen vaccinaties, lucht en water vervuiling op grote schaal, voedsel manipulatie, massa migratie.
We herkennen massaal dat onze regeringen een onderdeel en netwerk is van valse psychopaten, die wereldwijd vertakt is, in alle mogelijke lagen van bestuur is geïnfiltreerd.
Dit alles zou een script kunnen zijn voor een BOND film, de eeuwig durende strijd tegen het kwaad, dat naar blijkt in ons midden verkeerd en onder valse voorwendselen aan de macht is gekomen.
Deze creaturen noemen zich alle Neo Liberaal maar zijn in werkelijkheid aanhangers van een religie het kapitalisme ten koste van alles, van iedere menselijke empathie ontdaan.
Fraude, diefstal, witwassen van drugsgelden, drugshandel, het bewust kapot maken van de Economie, het weg vagen van Autochtone bevolking door laag IQ Allochtone groepen met een niet verenigbare levens opvatting door totale indoctrinatie.
Deze misdadigers schuwen geen middel om hun doel te bereiken, armoede, chaos en burgeroorlog te ontketenen om hun de-populatie agenda door te drukken.
Deze NWO aanhangers hebben door list en bedrog het zo gespeeld dat de Autochtone bevolking zijn eigen ondergang financiert.
Abortus, homofilie, vaccinaties worden gepromoot om hun agenda te dienen, Media is tot een instrument tot massa programmering verheven, we worden volgepropt met valse en mens onwaardige informatie.
Nu in Amerika de bevolking massaal voor verandering heeft gekozen, wordt vanuit die kant de NWO ontmanteld, wat zeer tegen de zijn van hun marionetten in Europa is.
VVD, D66 en de Alde groep van Guy Verhofstadt, onder leiding van EC dwaas en Alcohollist Juncker willen nu versneld een Federaal Europa met een gezamenlijk leger, om lokaal de bevolking met dwang te kunnen onderdrukken, het communistische fascisten clubje wil heersen over hun onderdanen die dit circus mogen betalen met arbeid, bloed zweet en tranen.
In Nederland wil de regering de wiet teelt reguleren niet omdat het dan veiliger is zoals vermeld, maar omdat het winstgevend is, D66 die geen mandaat had steunde de Kunduz coalitie om de drugs handel van Nep Koning Willy van Amsberg te verzekeren van zijn winsten uit de drugshandel.

Als ik het abortus beleid nu bekijk, Trump stopt met dit moordbeleid, waarop Ploumen vanuit het Nederlandse Fascisten kabinet de beslissing van Trump te niet wil doen van onze opgehoeste belasting gelden.
Over de hele linie zien we de opzettelijke destructie gebeuren op onze kosten van onze middelen.
Zolang wij netjes Belasting blijven betalen, worden deze middelen tegen ons ingezet, dit heeft niets meer te maken met domheid, maar opzettelijk kwaad van dit huidige voortgezet Hitler kabinet.
We moeten gaan beseffen dat we wel degelijk de macht hebben, hij die betaald bepaald.
Het huidige misdaad politiek systeem van zwaardgestoorde psychopaten die samen een kartel vormen tegen eigen bevolking, en zich verrijken op onze kosten, kunnen we per 15 Maart weg stemmen.
Mocht door Fraude van de huidige machthebbers de verkiezingen en uitslagen gestolen worden, hebben we de mogelijkheid om geen gelden in vorm van belasting te betalen aan deze Bilderberg misdaadorganisatie in Nederland.
Men heeft ons in de loop der tientallen jaren stelselmatig door list en bedrog zover gekregen dat we het zonder zelf na te denken alles hebben geslikt wat met ons voorhield.
Dit moet nu gaan veranderen, als we deze misdaadgroep VVD, CDA, D66, Pvda en Groenlinks niet steunen, en weigeren hun te financieren zal men niet meer instaat zijn de zieke EU gewillig te gehoorzamen tegen de wil van de bevolking.
Men ziet ons als Burgers, die borg staan voor hun vooropgezet kwaad, als we in Europa massaal stoppen met belasting te betalen voor alle Linkse hobby’s klapt het zieke systeem vanzelf in elkaar.
De politiek wil zo graag Inflatie, wat geldontwaarding betekend, dus massale verarming en loondumping, dit met het CO2 bedrog en geld onteigening op slinkse wijze.
We moeten zo snel mogelijk ons lot weer in eigen handen nemen en de banken / politiek nooit meer de macht geven om deze schurken te spekken.
Daar de NATO een bezettingsmacht is moeten we deze zo snel mogelijk dumpen, het VN lidmaatschap opzeggen, de EU ontbinden met de vloek die Euro heet en vervangen, voor munten waar de bevolking eigenaar van is, en geen particulieren meer een verdienmodel en macht in hebben.
Alle banken moeten geconfisceerd worden als ook alle grote bedrijven die door list en bedrog de bevolking hebben berooid door de jaren heen.
Een eerlijk rechtssysteem zal er moeten komen waarbij de nieuwe grondwet gewaarborgd dient te worden om misbruik en onrecht tegen de bevolking in de toekomst uit te sluiten.
De macht is aan ons, we hoeven het alleen nog te doen, 15 Maart is de eerste voorzet, evt. gevolgd door een revolutie als de zittende scheid luizen willen tegen werken.
Maak u niet schuldig aan een misdaad volgens artikel 140 Ws om een criminele organisatie te steunen door belasting te betalen.
Los de staatsschuld af met een gedeelte van de pensioenen, investeer in de economie, verlaag de belasting op het moment dat we uit de EU zijn.

Angst, en de schurken van de EU

schurken

Angst, en het misbruik hiervan.

Angst is een vorm van emotie die opgeroepen wordt door instinkt, zelfbehoud en twijfel aan de toekomst of twijfel aan zich zelf, of door beelden die ons voorgehouden worden door opzettelijk ons wereldbeeld te vertroebelen, waar de Media zich schuldig aan maakt.

Als we weten dat angst door de media opgeroepen wordt en bepaalde mensen hier opzettelijk misbruik van maken, is het goed om te realiseren, wie achter de schermen angsten zaait en met welk doel.

Hier zijn grote belangen die door angst te verspreiden een bepaalde groep dienen, dit is in ieder aspect van ons leven door gedrongen, voedsel, lucht, de illusie van bezit, geld, macht, gezondheid en zo zullen nog wel een paar zaken te vinden zijn waar angst een rol in spelen en waar we dagelijks in gemanipuleerd worden.

Wat gebeurd met ons als we ons door angst laten leiden?

Dan zijn we gevangen en geobserveerd door deze angsten, wat tot gevolg heeft dat ons gedrag in een verdediging mechanisme wil verzinken, dit heeft weer tot gevolg dat we van onze eigen talenten en capaciteiten ontdaan worden, door deze massa manipulatie en programmering van overheden, die in dienst van de Banken en de Satanisten ons in een laag energie veld willen houden.

Als we ons realiseren dat ieder zijn eigen hoogste autoriteit is, het centrum van zijn eigen bestaan. Met het latent talent om te creëren en onze talenten tot bloei te laten komen. In dit ziek systeem wil men ons gevangen houden door angst. Als we de angst verliezen vinden we ons zelf, en zullen versteld staan van ons eigen kunnen, en het aanwezige talent.

Dit maakt de weg vrij om in een hogere dimensie te komen en spiritueel te groeien. De meesten van ons zijn vanaf de geboorte aan een religie toebedeeld, die in loop van ons leven is verwaterd.

Dat is een enorm gevaar voor de overheden en geloofsinstellingen, omdat men dan de controle over een grote kudde schapen aan het verliezen is. Wat betekend dat er een verlies van macht is ontstaan.

Als men dit begrijpt kunnen we ook beter inleven waarom nu met man en macht we tot een religie gedwongen worden, enkel om onze eigen wil en mens zijn te breken en verder te onderdrukken.

Bedenk dat de bijbel ca 325 na Christus is geschreven, dus nooit een goed verhaal kan zijn dat op waarheid berust, de geboorte 25 December kan al niet kloppen.

We moeten in gedachten houden dat ieder vermeend heilig geschrift is geschreven door een groep die hun belangen hier aan de massa wil opdringen, dus ook een vorm van manipulatie om macht te misbruiken, het maakt dan niet uit welke religie, ze zijn allemaal Satanisch dus van kwaadaardige opzet.

Als ik me dan de vraag stel waarom we met moslims overspoelt worden, is het antwoord, dat zij geen eigen wil hebben door hun geloof en indoctrinatie van hun wereld vreemde cultuur, zij zijn nog niet zover, en zijn slachtoffer van deze Satanisten die hun door angst in bedwang houdt en stuurt, waarbij de meesten blindelings zijn eigen verantwoordelijkheid als mens terzijde schuiven, met het argument dat het de wil van Allah is.

Gaan we echter naar een monetair systeem kijken, dan is rente vragen over leningen verboden door de islam.

Dit zit bij ons wel even iets anders, hier zijn private schurken die zonder tegen prestatie, of tegen waarde geld uit het niets creëren, en ons daar mee gevangen houden, men heeft ons gegijzeld in een matrix van list en bedrog.

De Bankier kunnen te pas en te onpas ons manipuleren door ons buiten te sluiten van de samenleving en ons bestaansrecht te ontnemen als we niet over geld beschikken, dit is een machtsmiddel, dat angsten oproept om te kunnen overleven.

Met als gevolg dat we gegijzeld zijn om ons verder te ontwikkelen, alle goede ideeën ten spijt, zonder geld kun je in deze wereld niets beginnen, zo zijn we opgevoed.

Nu zitten we in een situatie, dat het huidige geldsysteem niet langer houdbaar is door het rente bedrog.

De Bankiers en overheden gaan dus macht verliezen, en proberen dit kost wat het kost tegen te gaan, immers een massa die je niet meer onder controle hebt en zijn eigen weg zoekt in het doolhof van misleiding.

Als we immuun worden voor de angsten worden we weer baas over ons eigen bestaan en zullen spiritueel groeien en ons ontwikkelen naar een hoger niveau, waar we door overheden angstvallig bij vandaan gehouden worden.

Alles wat we aandacht geven zal groeien, dat was immers ook met de angsten, dan lukt het ook met onze vooruitgang een boost te geven.

De huidige politiek Narcisten van volks misleiders in dienst van de bankiers verdiend onze aandacht niet, zij zijn een lage levensvorm doorspekt van slechte mensonwaardige intenties, en hebben pedofilie verheven tot amusement voor decadente zieke geesten in hun kringen van zelf benoemde Elite.

Wel zullen ze ter verantwoordingen geroepen moeten worden voor al hun misdaden tegen de mensheid.

Deze conclusie komt voort uit de info die me is toegespeeld door Cleopatra Mimo we creëren onze eigen werkelijkheid door onze gemoedstoestand, we zijn onze eigen centrum van ons individueel bestaan, dat is de rede om ons weg te houden van onze gave om zelf te kunnen ontwikkelen:  VIDEO

Heb het besef dat we allemaal eigenschappen hebben die afzonderlijk geniaal zijn, en we ons talent kunnen ontwikkelen als we open staan en ons zelf accepteren zoals we zijn.

Als we ons verzetten tegen Angst worden we als populisten weg gezet door onze onderdrukkers en belanghebbende in de huidige machtstructuur en volksmenners.

Deze elite heeft nu angst dat we onze kracht ontdekken, waardoor we ons niet meer laten manipuleren om hun ziek systeem in leven te houden, om hun te dienen.

Griekenland heeft gigantische reserves

Griekenland

Gesprekken tussen Griekenland en Europa bereikten afgelopen maandag een dieptepunt, bezorgdheid over een Grexit was niet eerder zo aanwezig. De Griekse minister van Financiën Varoufakis maakte in Brussel op maandag duidelijk dat Griekenland de verlenging van de bail out met 6 maanden niet kan accepteren, tenzij de voorwaarden van de deal versoberd wordt.

De waarheid is dat Griekenland verre van arm is. Het heeft een goudvoorraad van 114 ton, de totale waarde daarvan bedraagt €5.1 miljard. Daarnaast heeft het enorme reserves onder de grond aan goud, olie en gas. Dat maakt Griekenland tot een van de meest rijke landen in de eurozone.

Het zou zo maar kunnen dat Varoufakis’ troef in de onderhandelingen met de ministers van financiën dit gegeven is. Varoufakis geeft aan dat hij Griekenland graag bij de eurozone ziet blijven. Maar daarnaast is het geen persoon om concessies te vragen waar het essentiële punten betreft. Een minister die bij verkiezingsbeloftes blijft, een verfrissing.

Dijsselbloem en consorten zijn van mening dat zij Brussel’s wil op kunnen leggen. Maar Griekenland heeft al lange tijd last van een stagnerende economie en Brussel’s plannen maken die situatie niet beter. Mocht het zo zijn dat Griekenland de eurozone zou verlaten zou dit waarschijnlijk een grotere impact hebben op de rest van Europa dan op Griekenland zelf.

Kijkend naar de onaangetaste mogelijkheden in exploitatie van haar grondstoffen heeft Griekenland genoeg mogelijkheden om op eigen houtje te overleven. Volgens schattingen zou de Golf van Patras 200 miljoen vaten ruwe olie op kunnen leveren. Dat zijn er nog eens 80 miljoen bij Ioannina en bijna 3 miljoen voor de kust van Katokolo. Bovendien ligt er volgens de United States Geological Survey – in de zee tussen Kreta, Cyprus, Israël en Egypte – voor ongeveer 15 biljard kubieke meter aardgas en olie.

Schattingen zijn dat de totale offshore olie in Griekenland meer dan 22 miljard vaten olie bedraagt in de Ionische Zee en zo’n 4 miljard vaten in het noorden van de Egeïsche Zee. Het zuiden van de Egeïsche Zee en de Zee bij Kreta moeten nog worden onderzocht, de cijfers kunnen dus nog aanzienlijk stijgen. Tulane University en olie-expert David Hynes maakte een conservatieve schatting dat de exploitatie van de ontdekte reserves Griekenland in 25 jaar tijd meer dan €302 miljard op zou kunnen leveren – aldus F. William Engdahl van Global Research.

Misschien is dit wel de reden waarom er zo’n aarzeling is om Griekenland uit de EU te zetten en is Varoufakis’ onderhandelingspositie zo sterk. Het is zeer onwaarschijnlijk dat top politici in Europa geen weet hebben over de Griekse goud, olie en gas reserves.

Bronnen: The Guardian, Time, Global Research