Er is een storm opkomst

Verklaring

De staat is een geloofssysteem. Er kan niet aangetoond worden dat de staat de problemen waarvoor het is ontstaan heeft opgelost.

Erger nog,

Het zou beschermen tegen dieven en steelt nu zelf.

Het zou beschermen tegen slavernij maar ik ben niet meer vrij.

Het zou de burger beschermen tegen vijanden maar het maakt vijanden.

Het zou een eerlijke handelsruimte maken maar dient de grootbedrijven.

Het zou moord en doodslag bestrijden maar sleept ons van de ene (verre) oorlog in de andere.

Het zou voor een eerlijk betalingssysteem zorgen maar dwingt ons een totaal corrupt geldsysteem te gebruiken dat banken in staat stelt geld uit het niets te maken en uit te lenen tegen rente.

Economie is niets anders dan een oorlog waarbij schijnbaar geen doden vallen totdat een conflict niet meer vermeden kan worden.

Het is verantwoordelijk voor tweedeling in de mens, de maatschappij en de wereld.

Omdat de meeste mensen geloven dat dit systeem de enige oplossing is betekend nog niet dat het dat is. Het is een geloof dat berust op angstbeelden en foute informatie.

Je mag een ander jouw geloof niet opdwingen.

Je mag geen geweld tegen mij gebruiken en anderen niet aanzetten tot geweld tegen mij. Ook niet die staat die jij betaald.

Je mag mij niet opsluiten. Ook anderen mag jij daartoe niet aanzetten. Ook geen organisatie die zich ‘staat’ noemt.

Het financieren van een organisatie die geweld tegen mij gebruikt of ermee dreigt, mijn bezittingen wil afnemen of anderzijds dwingen, is een criminele daad.

Sluit je aan bij de Facebook pagina Burgerlijke Ongehoorzaamheid
https://www.facebook.com/groups/burgerlijke.ongehoorzaamheid/?ref=bookmarks

www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl

Ingezonden stuk door Ronald Frigge

Advertisements

Restschulden en aansprakelijkheid van Nederlandse hypotheekverstrekkers.

Restschuld

Ingezonden brief door Sven Ake Hulleman

’s-Gravenhage, 1 april 2017,
Betreft: restschulden en aansprakelijkheid van Nederlandse hypotheekverstrekkers.
Geachte Nederlandse Vereniging van Banken, en haar leden, in het bijzonder de vier grootbanken ABN-Amro, Rabobank, ING en SNS Bank,
Alsmede open brief aan Tweede Kamerleden, en pers.
Hypotheekverstrekkers in Nederland staan aan de basis van de zeepbel in de huizenmarkt. Dit heeft geleid tot veel mensen met restschulden of potentiele restschulden.
Deze stelling wordt door ons sinds oktober 2012 aangedragen. Tot op heden is dit niet erkend. Noch politiek noch gerechtelijk (die wijzen steeds naar elkaar), maar vooral: met grote weerstand van de hypotheekverstrekkers. Deze brief geeft u wellicht een ander en dieper inzicht.
In Nederland komen nog steeds heel veel mensen met hun huizen in de problemen, en onze economie heeft nog steeds last van de gevolgen van de huizenmarkt-zeepbel en de vier (feitelijke) faillissementen van banken in Nederland (DSB failliet, ING, ABN en SNS opgekocht of staatssteun). Wie spreekt over de huizenmarkt vergeet dikwijls dat de huizenmarkt volledig wordt gemaakt en gebroken door de financieringsmarkt. Geen leningen? Dan (bijna) geen huizenkopers! Die perverse afhankelijkheid is sinds 1971 tot gruwelijke proporties gegroeid.
afm-wil-huiseigenaren-meer-gaan-aflossen
Een opleving van de huizenmarkt en de economie is nonsens, simpelweg omdat de oude problemen sinds 2009 nog niet zijn opgeruimd. Zowel op economisch als moreel niveau hebben we werkelijk niets geleerd. De perverse financiële sector die wettelijke regels omzeilt en politiek probeert te corrumperen, blijft momenteel het recht ontlopen. (Met als goede voorbeelden minister Blok voor wonen, na een carrière bij ABN-Amro, hij bouwde de zeepbel en zorgde daarna dat zijn vrienden buiten schot bleven. Gerrit Zalm bij DSB en ABN-amro, Jan-Peter Balkenende bij ING en vele anderen).
Hoeveel schandalen met vervalste handtekeningen, woekercontracten en rentederivaten er ook boven water komen, onze samenleving laat zich structureel ontwrichten door degenen die proberen een failliet systeem overeind te houden. Het treurige is dat veel bankmedewerkers niet begrijpen dat ze bezig zijn hun eigen samenleving te vernielen.
– Een grote groep burgers komt onnodig in overige financiële problemen. En daarna in de voor de overheid dure schuldsanering.
– Een groep hiervan verdwijnt uit het zicht doordat de wet BRP deze mensen ook uitschrijft uit Nederland.
– Een groep hiervan verplaatst het probleem naar de toekomst door (gedwongen) restschulden te herfinancieren.
– Een andere groep wordt gevangen gezet en gehouden in onverkoopbare huizen.
Over het algemeen hanteren banken de angst van mensen om hun huis te verliezen als drukmiddel. Iedereen die met de bank te maken krijgt ervaart die druk en die angst. Een belangrijke reden voor het bellen met de zelfmoordhulplijn is: financiële problemen.
De opmerking van schrijvers als Joris Luyendijk dat het systeem aangepakt moet worden is ook niet volledig. Het systeem bestaat en overleeft bij de gratie van zijn uitvoerders. Dus zowel het systeem wijzigen als de verantwoordelijke individuen aanpakken is de enige remedie om het angst-regime van de financiële sector te vervangen door een humanere variant. Een oplossing die voor alle betrokkenen beter is. Mits zij medemenselijkheid als hoogste waarde erkennen, en niet hun failliete systeem, wat op alle fronten ‘waardeloos’ is.
De gangbare gedachte is: als je schulden maakt dan moet je die betalen. Echter daarmee kijkt men micro, terwijl voor iedere micro-dossier in de Nederlandse woningmarkt geldt: de schade is macro veroorzaakt (zie onderstaande drie citaten). Tot op heden zien overheden en rechtbanken nog steeds niet in dat er direct verband tussen de twee bestaat.
Als je echter aan bankmedewerkers diepere vragen stelt, dan zegt men: daar geven we geen antwoord op, of: dat is niet relevant.
Ook bankmedewerkers schuwen een waarheid die zij zelf kennen. Maar die erkennen is niet mogelijk want dan staat hun eigen baan op de tocht. Bij ons aangesloten zijn ook oud-bankiers en securitisatie-bouwers die kunnen aangeven en uitleggen hoe het systeem op macro-niveau op micro-niveau schade veroorzaakt. Wij zijn altijd beschikbaar voor een gesprek waarin we graag antwoorden willen op vragen, maar vooralsnog hullen banken en politici zich in rhetorisch stilzwijgen. Althans, er zijn ook bankiers die ronduit aangeven dat zij de schade hebben veroorzaakt. Heemskerk van de Rabobank en Dekkers van Van Lanschot en zo nog enkele. Tot op heden slaan rechtbanken geen acht op deze stukken.
Waar het op neerkomt:
tussen 1996 en 2008 steeg de hypotheekschuld van 128 miljard euro naar 680 miljard euro. Een vervijfvoudiging. Hadden banken ineens zoveel meer geld om uit te lenen? Nee, ze hadden een nieuwe truc: off book transactions. De verstrekte lening werd opgeknipt, verzekerd, verpakt en doorverkocht. De bank liep geen enkele risico meer en had dezelfde dag z’n geld terug.
De klant en zijn handtekening waren ineens het hoofdproduct geworden voor de bank. Een klant was door te verkopen. Dus: zoveel mogelijk leningen verstrekken, zoveel mogelijk producten bouwen. En dus: de vraagzijde stimuleren, met als gevolg, stijgende prijzen en de komst van het piramidespel. De basis van de bullmarkting van Wall-street. Nu ook verkrijgbaar in Nederland !
We doen een bescheiden greep uit de vele bewijzen die er zijn voor de verantwoordelijkheid en derhalve aansprakelijkheid van de hypotheekverstrekkers.
1. De Tijdelijke Kamercommissie der Tweede Kamer is volstrekt duidelijk over de positie van de consument in het piramidespel van de banken:
– voor de woonconsument vormden de financieringsproducten een black box, (dus geen eenvoudig en transparant product!).
– over de hypotheekverstrekkers wordt geconcludeerd dat hypotheekverstrekkers en de partijen in het bouw- en grondproces de steeds stijgende winst onderling hebben verdeeld. De woonconsument had geen invloed op en inzicht in dit proces.
2. De Nederlandsche Bank is ook volstrekt duidelijk:
– financiële innovaties hebben een belangrijke katalyserende rol gehad in de zucht naar hoger rendement in het financiële systeem.
– De innovaties zijn ingezet om regelgeving te omzeilen en risico’s te verhullen, alles om meer winst te maken.
– dit verdienmodel heeft geleid tot excessen, zoals het ontwijken van kapitaaleisen en het opschroeven van de winst.
– partijen in een CDS-contract komen een soort van verzekeringsrisico overeen, waarbij de verzekerde een periodieke premie aan de verzekeraar betaalt. Die premie wordt doorbelast aan de hypotheekgevers (de klanten).
3. De Europese Commissie: Brussels, 10.4.2013
The Netherlands is experiencing macroeconomic imbalances, which deserve monitoring and policy action. In particular, macroeconomic developments regarding private sector debt and deleveraging pressures, also coupled with remaining inefficiencies in the housing market deserve attention. Although the large current account surplus does not raise risks similar to large deficits, the Commission will also continue monitoring the developments of the current account in the Netherlands.
More specifically, rigidities and distortive incentives have built up over decades to shape house financing and sectorial savings patterns. Balance sheets of financial institutions became heavily geared towards housing finance, as households leveraged up against housing wealth reducing the pool of domestic savings not earmarked for pension savings. In parallel, since the mid-1990s non-financial corporations moved into a structural savings surplus. This has resulted in a substantial and persistent current account surplus going hand-in-hand with a high level of both gross household debt and household assets. At the current juncture, feedbacks from the housing market to the real economy, notably through negative wealth and confidence effects, are weighing on economic activity.
Nogmaals:
Wij roepen de leden van de NVB, hypotheekverstrekkers in Nederland, op om hun verantwoordelijkheid te nemen, en hun aansprakelijkheid te erkennen. Dit is zowel economisch als moreel voor hen raadzaam.
De menselijke en structurele oplossing zou zijn: kwijtschelding van restschulden na een verkoop van woningen met beter overleg tussen hypotheekverstrekker en klant of, van de kant van de politiek, het angelsaksische bankmodel laten aansluiten met een angelsaksisch insolventiemodel, namelijk een schuldsanering van drie maanden.
Deze brief is als algemene aansprakelijkheidsstelling te lezen voor het macro-economische gedrag van Nederlandse hypotheekverstrekkers en de overheid. In casu met betrekking tot het verstrekken van geldleningen aan uw honderdduizenden cliënten. Van diverse door u benadeelden zult u deze email ook ontvangen.
Mocht u voor hen van wie u deze email ontvangt, een deugdelijke oplossing willen zoeken (buiten uw beleidslijn: betalen, of op water een brood middels een inkomsten-lastenformulier) neemt u dan contact met hen op, of zoekt u contact via hun advocaat naar wie zij u zullen doorverwijzen:
mr. F.E. Boonstra,
per email op fe.boonstra@advoconsult.nl
Hoogachtend,
Mr. S.P.X. Hulleman

Banken knallen onderuit op Beurzen

Web Hosting

Banken 12

Gisteren 10-06-2015

Verzekeraars en banken gaan vrijdagmiddag hard onderuit op de beurs. Aegon is bijna 5% kwijt, ING zakte met 4% terwijl grootbanken in Europa in hetzelfde tempo achteruit gingen.

In Amsterdam zakte de AEX als hoofdindex met 2,2% weg. ABN Amro hield het verlies met 2,2% beperkt afgezet tegen Aegon, NN Group zakte 3,5%. Midkapper Delta Lloyd verloor ook bijna 4%.

Beleggers stapten vrijdag op grote schaal uit aandelen en in obligaties. Zij gaan volgens beurshandelaren alvast in de riemen voor wat komende weken een wilde rit wordt met een Brexit en Fed-rentebewegingen die grote tegenvallers richting de zomer kunnen worden.

Belegger vreest

,,Bij de huidige lage rente, en dan nog vaak tegenvallende winstgroei in alle bedrijfsresultaten, denken veel beleggers dat er iets aan de hand is”, aldus Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING. ,,Met alle onzekerheden zoals de mogelijke renteverhoging in de VS en een kans op een Brexit, zien ze genoeg redenen om winst te nemen en verkopen.”

Handelaren zien bovendien dat het nog twee weken voor het referendum over een mogelijke Brexit is, verklaart macroeconoom Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) de teruggang onder financials.

,,Dus verkopen ze banken en verzekeraars, die in Europa heel sterk verbonden zijn met Londen als financieel centrum. Stappen de Britten uit de EU, dan daalt het Britse pond en gaan de verdiensten van banken die in Londen handelen achteruit”, redeneert Bender.

DAX krimpt

Deutsche Bank koerste op-5% richting het beursslot. Commerzbank, de tweede van Duitsland, verliest 4,3%. Herverzekeraar Muninch Re verloor in de Duitse DAX-index (-2,3%) ruim 3,3%.

Franse banken BNP Paribas, Credit Agricole en Société Générale raakten 3,5 tot 4,5% kwijt.

*****

Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

Banken moeten de veranderingen die zij doorvoeren beter voor het voetlicht brengen.

Compare hotel prices and find the best deal - www.hotelscombined.com

Banken 14

Banken moeten de veranderingen die zij doorvoeren beter voor het voetlicht brengen. Dat stelt de nieuwe, onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken.
“Instellingen moeten niet alleen zeggen dat ze het belangrijk vinden om aan de samenleving uit te leggen op welke wijze er wordt gewerkt aan verbetering van hun bedrijfsvoering, ze moeten die uitleg ook daadwerkelijk geven”, staat in een rapport dat maandag is aangeboden aan bankenkoepel NVB.

De commissie is ingesteld om te kijken of bankpersoneel zich wel houdt aan de afgesproken gedragsregels in de sector. Dit is pas de eerste rapportage.

Uit onderzoek van de commissie blijkt dat banken de oude Code Banken uit 2010 inmiddels “bijna volledig” naleven. Controleren hoe de banken het doen met de nieuwe code die dit jaar is ingegaan, kan de commissie pas volgend jaar.

De ijzeren greep van bankiershuis Rothschild

Rotte appel

Afgelopen maand werd bekend dat de Nederlandse overheid het bankiershuis Rothschild heeft ingehuurd om de beursgang van ABN Amro voor te bereiden. U weet wel, de genationaliseerde bank die vorig jaar een winst van 1,16 miljard euro heeft geboekt. De Nederlandse staat ontvangt een slotdividend van 200 miljoen euro. Topman Gerrit Zalm sprak van ‘een bescheiden resultaat’.

Met het oog op het recente rapport van de Britse centrale bank over geld als gebakken lucht, is het goed om eens te kijken naar de invloed van Rothschild op de Europese economie in het algemeen en het Nederlandse bankwezen in het bijzonder. Rothschild kan worden gezien als de Monsanto van de financiële wereld. Het bankiershuis heeft bijna overal een vinger in de pap.

ABN Amro had van 1996 tot en met 2007 een samenwerkingsverband met het zeer invloedrijke internationale bankiersgeslacht. In mei 1999 trad baron David de Rothschild aan als nieuwe commissaris bij de bank. Stichter van het prestigieuze huis is de Duitse antiquair en geldwisselaar Meyer Amschel. Aan het rode schild dat zijn firma aan het einde van de achttiende eeuw in Frankfurt als uithangsbord aan de muur had, is de familienaam ontleend.

Het is bekend dat tenminste één van Meyers zonen lid was van de Beierse Illuminati, een geheim genootschap dat in 1776 werd opgericht door Adam Weishaupt. De structuur van de Illuminati werd later overgenomen door onder meer de Ba’ath in Syrië en Irak. Weishaupt voerde de uitgangspunten van de Illuminati in bij de vrijmetselaars. De zonen van Meyer Amschel vestigden zich behalve in Frankfurt ook in Londen, Parijs, Wenen en Napels om een hecht financieel netwerk te vormen. De broers werden vanwege hun verdiensten al snel in de adelstand verheven.

De Rothschild trad op als geldbemiddelaar voor allerhande vorsten en staatslieden bij de financiering van oorlogen en economische investeringen. Nadat Napoleon de Slag bij Waterloo had verloren, verdiende zoon Nathan in 1815 in Engeland een fabelachtig vermogen omdat de Britse staatsfonden waar hij de hand op had weten te leggen ineens sterk in waarde waren gestegen. Zijn bankiershuis kreeg een omvangrijk belang in de beroemde Zuid-Afrikaanse mijnbouwonderneming De Beers, die vandaag de dag een wereldmonopolie op diamant bezit.

De door Nathan over het Kanaal gesmokkelde goudstukken hielpen de Britse strateeg Wellington tijdens de Slag bij Waterloo aan een klinkende overwinning op Napoleon. Ook bij de oorlogvoering van tal van andere landen waren en zijn de Rothschilds de belangrijkste financiers.

Eind vorige eeuw deed de Duits-Joodse bankiersfamilie zaken met zo’n 40 regeringen over de hele wereld. In 1996 besloot ABN Amro nauw te gaan samenwerken met het Britse huis N M Rothschild & Sons. De Nederlandse bank kreeg ook een directe relatie met Rothschild Frères, de Franse tak van het bankiershuis. Die bank werd in 1981 genationaliseerd, maar kwam 10 jaar later onder de naam Rotschild et Compagnie Banque weer in particuliere handen. Wereldwijd werken momenteel zo’n 900 investment-bankiers bij Rothschild.

In 2008 ging Rabobank ook een joint venture aan met het bankenimperium van Rothschild. Rabobank Nederland kreeg 7,5 procent in handen van Rothschild Continuation Holdings AG. Het is niet de eerste keer dat Rothschild zaken doet met de Staat. In 2008 werd het bankiershuis ingevlogen om bij een aantal gevallen van staatssteun, zoals SNS Reaal, het werk voor Den Haag te doen.

Tot voor kort bleef de prestigieuze bankiersfamilie Rothschild in de goudhandel aan de knoppen draaien. Sinds 12 september 1919 kwamen iedere werkdag in het hoofdkantoor van Rothschild in Londen vijf heren met Britse vlaggetjes bijeen om de officiële goudprijs vast te stellen. Volgens deze bizarre traditie vinden de goudveranderingen stipt plaats om half elf in de ochtend en drie uur ’s middags. Tot 2004 is Rothschild de voorzitter geweest van deze ritueel lopende vergaderingen.

Vandaag de dag komen de heren niet meer bijeen met vlaggetjes, maar wordt de goudprijs telefonisch vastgesteld door Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC en Société Générale.

Vergeet de lijst van rijkste mensen ter wereld. Celebritynetworth.com publiceerde onlangs een top 25 van rijkste mensen aller tijden. Op plaats twee staat de familie Rothschild met een vermogen van 350 miljard dollar. De website benadrukt dat het vermogen van het bankiershuis moeilijk is vast te stellen omdat haar imperium zo omvangrijk is. Velen geloven dat de familie voor meer dan 1 biljoen dollar aan tegoeden heeft.

Zeer zelden komen de Rothschilds in de openbaarheid. Heel af en toe duiken er wat foto’s op die zijn genomen tijdens samenkomsten. Op 12 december 1972 gaf barones Marie-Hèlène Rothschild een ‘surrealistisch bal’ in het kasteel van Ferrières net buiten Parijs. Op onderstaande foto staat ze met de kop van het beest. Daaronder nog enkehttps://www.youtube.com/watch?v=7OU9AGUv4lkle andere foto’s die zijn genomen tijdens het bal.

Recentelijk werd het internationale bankenkartel ontmaskerd door de Iraanse zender Press TV. Dit kartel bestaat uit Rothschild in Europa en JPMorgan en andere banken in de Verenigde Staten. Deze banken sturen niet alleen overheden aan, maar benoemen ook de politici door middel van astronomische campagnedonaties. Overheden staan in dienst van de grote banken. Het beste voorbeeld wellicht: de regering Obama kocht de instituties uit die verantwoordelijk waren voor de kredietcrisis in 2007.

Bekijk hieronder de driedelige serie The International Banking Cartel: