Corrupte Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft totale minachting voor de Stem vd Straat.

SUCCES

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Per mail: Aan: Het Bestuur van Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de rechtbank sector Bestuursrecht

AMSTERDAM, 27 maart 2017,Inzake Bezwaarschrift d.d. 15 maart 2017 en verzoek tot voorlopige voorziening d.d. 21 maart 2017

Geacht Bestuur, Edelachtbare,

Naar aanleiding van uw brieven d.d. 22 maart 2017 en d.d. 22 maart 2017 ( Prod 1: de gelaakte brieven d.d. 22 maart 2017, inclusief enveloppen )berichten wij u als volgt:
D.d. 15 maart 2017 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen uw beslissing tot afwijzing zonder motovering. Wij stellen vast dat u tot heden geen bevestiging van ontvangst aan ons heeft gezonden m.b.t ons bezwaarschrift, hetgeen in strijd is met het Awb.
D.d. 21 maart 2017 hebben wij de rechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen in deze vooruitlopende om een mogelijke bodemprocedure in deze. Tot zover de feiten ter zake.

View original post 424 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s