‘Ons kent ons Stimulering’s Fonds voor de Gevestigde Journalistiek’ is tegen de Stem van de Straat.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

AMSTERDAM-NOIR-Per post en per mail:
Bezwaarschrift en Verzoek tot Voorlopige Voorziening.
t.a.v. Het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds journalistiek.
Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag

Betreft, Bezwaarschrift op uw beslissing d.d. 15 maart 2017 zonder motivering en een verzoek tot Voorlopige Voorzienig

Amsterdam, d.d.17 maart 2017

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw afwijzing d.d. 15 maart 2017 (Prod1: per mail) ter zake onze twee subsidie aanvragen in het algemeen en in het bijzonder op alle afzonderlijk posten zonder (deugdelijke) motivering berichten wij u als volgt:
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit/beschikking als B-Orgaan zonder motivering behoudens dat er te veel aanvragen waren in deze om de volgende redenen:Ons kent ons en daar hoort de Stem van de Straat Amsterdam-Noir niet bij op grond van kennelijk vooringenomenheid en belangenverstrengeling.

View original post 860 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s