Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.

brussel

Normen en waarden, op naar de kern van het probleem.
Normen zijn in mijn beleving denkkaders die we zijn gaan accepteren vanaf onze opvoeding.
Dit zijn herkenbare bakens waar we ons aan spiegelen zo als het een onderdeel is geworden van een aangeleerde overtuiging, om samen te kunnen leven op een menswaardige manier.
Normen komen in onbalans als er tegenstellingen zijn, waarvan ieder denkt dat hij gelijk heeft vanuit zijn eigen indoctrinatie en wereldbeeld door deze opvoeding.
Dit is wat we nu om ons heen zien gebeuren, we krijgen veel gasten die zich zelf uitgenodigd hebben, waardoor ons bestaan drastisch zal wijzigen als we dit laten gebeuren.
Helpen waar kan op de juiste locatie, daar zal de oplossing liggen voor de problemen die aan ons zijn opgedrongen.
Waarden: dat kunnen we verdelen in bezit, creatie, diensten, talent, wordt weergegeven in een waardemaat in de vorm van Geld.
Geld dat uit het niets gecreëerd wordt heeft geen enkele waarde, heeft enkel een functie als waardebepaling en ruilhandel.
Dit is de rede waarom de Euro niet werkt zoals het de bevolking van Europa is voorgespiegeld door regeringen en de EU.
Hier worden andere belangen gediend dan dat van de geplaagde Europese volkeren, waardoor er een nog grotere ongelijkheid is ontstaan tussen rijk en arm, Zuid en Noord Europa.
Wat kunnen we gebruiken voor een correcte waardebepaling, een vaste constante waar mee gerekend kan worden en voor iedereen gelijk is.
De eenheid die als constante te gebruiken is, is tijd, voor iedereen is een uur gelijk, waar je ook woont op deze wereld.
Als we ons dit realiseren hebben we de oplossing binnen handbereik, los van enige waarde van een munt die gekoppeld is aan een goudstandaard of mate van creatie en productiviteit van een land, regio of werelddeel, overal is 60 minuten in een uur.
Het is daarom niet uitgesloten dat we ons probleem zelf kunnen oplossen als we dit beseffen.
Als we iets maken is de prijs uit verschillende onderdelen opgebouwd, grondstoffen, energie, en arbeidsloon.
Hier zijn winsten te behalen die het ons mogelijk maken dat we afspraken onderling kunnen maken dat we, diensten, producten waarmogelijk kunnen verhandelen als we de factor tijd mee laten wegen.
Als we tijd boekhoudkundig onder elkaar gaan verrekenen, maken we een schifting tussen waarde van grondstoffen, energie, ten opzichte van de inspanning die we hebben verricht door werk.
Boekhoudkundige waarde verrekening is niet belastbaar, daar dit niet in geld uitgedrukt wordt maar er een tegenprestatie staat in vorm van waarde en tijd, die creatie mogelijk hebben gemaakt.
Mocht een overheid beslissen dat het contant geld gaat verdwijnen, om zo meer controle op ons leven te krijgen, kunnen we zelf bepalen ik hoeverre we dit toelaten.
Buiten alternatieve munten is een boekhoudkundige verrekening een eerlijke oplossing, waarbij we niet afhankelijk zijn van een overheid die misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen en inspanning van de bevolking.
De individuele winst die te behalen valt is enorm, nu zijn we ca 90% van onze tijd kwijt aan een fout oneerlijk systeem kunstmatig in leven te houden.
De ca 10% die we overhouden hebben we hard nodig om te kunnen overleven, we zijn de afgelopen 30 jaar op een stille manier tot een gecontroleerd slaven systeem gekomen dat ons 100% wil controleren om grip op onze onderdrukking te willen houden.
Verkiezingen zijn niet meer als een nieuw bedrijfsleider van de bankiers te kiezen die ons vervolgens weer 4 het leven zuur maken, tot ook zie weer worden afgelost door de volgende onbetrouwbare mensen die handelen uit eigen belang, en niet voor U en mij, dit alles in de rol van het geldbedrog.
Dit kunnen we enkel doorbreken als we eensgezind collectief tot actie en maatregelen overgaan, of dit nu lokale munten zijn of het systeem van CMN, door er massaal gebruik van te gaan maken nemen we de regie weer in eigen handen.
Een eerlijk verreken systeem zonder rente en verarming van de bevolking, CMN heeft net zoveel eigenaren als er deelnemers zijn, wij bepalen de waarde door onze eigen inzet.
http://www.cmn-lcc-international.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s