Fake Nieuws van het CBS:Werkloosheid is 3,5 keer hoger dan ze zeggen.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(door Das Kapitaal en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Het ‘succes’ van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte inzake het omlaag brengen van de werkloosheid is ‘Staats-Fake-Nieuws’ van de  Minister PvdA beroepsleugenaar Asscher(Video). En dat kunt u o.a. waarnemen aan de lange rijen(Video) bij de mensonterende ‘PvdA-Kapo-Klijnsma-Voedselbanken‘. Werkloosheid is 3,5 keer hoger dan officiële statistieken zeggen.Er klopt niks van de officiële werkloosheidscijfers. Dat zeggen wij officieelwerkloos-1niet, maar zegt De Nederlandsche Bank. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt keurig de cijfers bij volgens de internationale officiële definities en daarmee zitten we op dit moment rond de 600.000 werklozen. Maar in werkelijkheid zijn dat er 3,5 keer zoveel. Het leger werkzoekenden bestaat uit één miljoen werknemers en zzp’ers die weliswaar aan arbeid doen, maar minder uren werken dan gewenst (hoimanagementadviesbureau). Over hetgeen hiervoor en hierna gesteld staat vroeg uiteraard de Staatsomroep ‘Callgirl Jinek’ Rutte(Video) geen…

View original post 176 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s