Het COA kan hun eigen lieverdjes niet meer aan

Fubar

Eerst het hele land volplempen met mohammedaanse legerbasissen omdat je er zo lekker voor betaald krijgt om dit land en de bevolking te verraden en op te offeren aan de islam. Doodleuk de democratie buiten werking stellen door ongekozen burgemeesters te betalen die vervolgens weigeren de inwoners inspraak te gunnen. Bij de centrale overheid een aanwijsbevoegdheid los peuteren zodat gemeenten gedwongen kunnen worden om kolonisten binnen hun grenzen te accepteren. Barbaarse mohammedanen bij homo’s en christenen plaatsen zodat die geterroriseerd worden door de fanaten van allah.

En nu een beetje gaan lopen janken dat je het er zelf zo moeilijk mee hebt. Net goed. Stik er maar in.

Naamloos.jpg

De brandbrief aan de directie is afkomstig van de ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is in het bezit van deze krant. De OR pleit voor een aparte opvang voor deze mensen met ‘een sterk versoberd regime’. ,,De grens…

View original post 86 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s